BIS-nummer

Wat is het?

Iedereen die in BelgiĆ« is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregisterĀ heeft een rijksregisternummer. Het nummer bestaat uit 11 cijfers. Het eerste deel is je omgekeerde geboortedatum, het tweede deel is het eigenlijke nummer en de laatste twee cijfers vormen een controlegetal.

Personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister maar waarvoor toch informatie moet bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, krijgen een BIS-nummer. Het BIS-nummer is op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer. Bij het BIS-nummer wordt de geboortemaand verhoogd met 20 of 40.

Voor wie is het?

Voor de buitenlandse werknemer die minder dan drie maanden in ons land verblijft en voor de grensarbeider.

Wat moet je meebrengen?

  • Identiteitskaart of paspoort
  • Werkgeversattest of arbeidscontract

Wat kost het?

De aanvraag en aflevering van een BIS-nummer is gratis.

Wat zijn de stappen?

BIS-nummer voor buitenlandse werknemers:

  • Je doet de aanvraag aan het loket van de dienst burger in de gemeente waar jij woont.
  • Een medewerker vraagt aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) of een BIS-nummer kan worden toegekend.

BIS-nummer voor grensarbeiders:

  • Je doet de aanvraag aan het loket van de dienst burger in de gemeente waar je werkgever is gevestigd.
  • Een medewerker vraagt aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) of een bisnummer kan worden toegekend.