Tenlasteneming

Maak een afspraak

Wat is het?

In bepaalde gevallen moet een niet-Belg, die naar België wil reizen en er verblijven, hier een visum voor aanvragen bij de Belgische consulaire of diplomatieke post in het buitenland. Voor het verkrijgen van dit visum moet de persoon kunnen aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende bestaansmiddelen.

Als de niet-Belg zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt, kan hij/zij een beroep doen op een 'garant' aan de hand van een verbintenis tot tenlasteneming. De tenlasteneming is een geldig bewijs van voldoende bestaansmiddelen op voorwaarde dat deze is gelegaliseerd, ontvankelijk verklaard en aanvaard door de gemeente.

Voor wie is het?

De verbintenis tot tenlasteneming kan aangegaan worden door een natuurlijk persoon die over voldoende financiële middelen beschikt, de garant. Deze persoon kan ofwel de Belgische nationaliteit hebben, ofwel dient hij/zij toegelaten te zijn tot een verblijf van onbeperkte duur in België.

Wat moet je meebrengen?

  • Het volledig ingevulde formulier 'Verbintenis tot tenlasteneming': dit document moet verplicht recto/verso geprint worden
  • Je identiteitskaart

Volgende documenten dienen te worden toegevoegd bij de verbintenis:

  • Een kopie van je identiteitskaart of verblijfskaart
  • Een kopie van je laatste aanslagbiljet van de personenbelasting of de drie recentste loonfiches
  • Een attest van gezinssamenstelling

Wat kost het?

Een tenlasteneming is gratis.

Wat zijn de stappen?

  • Je vult het formulier 'Verbintenis tot tenlasteneming' volledig in. Je kan het formulier zelf downloaden en afdrukken (recto/verso) of een exemplaar ophalen bij de dienst burger.
  • Je gaat persoonlijk langs bij de dienst burger met het ingevulde formulier en laat aan het loket je handtekening wettigen.
  • Je voegt de nodige documenten bij de 'Verbintenis tot tenlasteneming' en maakt het geheel over aan de persoon in het buitenland die hiermee het visum kan aanvragen.
  • Indien er geen Belgische ambassade aanwezig is in het land van de aanvraag, dient de dienst burger de tenlasteneming eerst over te maken aan de dienst Vreemdelingenzaken voor verdere toelating. Hiervoor moet men de ambassade van een ander land op te geven waar men het gewenste visum zal ophalen. Deze procedure neemt ongeveer 14 dagen extra in beslag.