Naamplaatje aanvragen

Wat is het?

Wanneer de assen van een overledene werden verspreid op de strooiweide van de gemeentelijke begraafplaats kan de familie of de nabestaanden een naamplaatje aanvragen. Dit naamplaatje is een plaatje op de gedenkzuil waar de naam en de geboorte- en sterfdatum van de overledene op staat. De naamplaatjes blijven 15 jaar hangen op de gedenkzuil.

Voor wie is het?

Nabestaanden en begrafenisondernemers.

Wat moet je meebrengen? 

Ingevuld aanvraagformulier "naamplaatjes voor de gemeentelijke begraafplaatsen".

Wat kost het?

  • 50 euro voor inwoners
  • 100 euro voor niet-inwoners

Wat zijn de stappen?

De aanvraag kan pas gebeuren nadat de asverspreiding heeft plaatsgevonden.

  • De contactpersoon van de familie of nabestaanden vult het aanvraagformulier in en bezorgt dit aan de dienst burger.
  • De medewerker van de dienst burger controleert het formulier op volledigheid, correctheid en ontvankelijkheid.
  • De aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring.
  • Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt de aanvrager een factuur van de financiële dienst.
  • Na verloop van één maand na de aanvraag worden de plaatjes voorzien.