Pensioen

Wat is het?

Een ouderdomspensioen is een uitkering die een werknemer ontvangt als hij een bepaalde leeftijd heeft bereikt voor een eerdere werkperiode. Om een ouderdomspensioen te ontvangen, moet een gepensioneerde aan de volgende drie voorwaarden beantwoorden:

  • De gepensioneerde moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt.
  • De gepensioneerde mag geen inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangen dat een bepaalde grens overschrijdt.
  • De wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling als werknemer door de werkgever zijn ingehouden op het werknemersloon.

Voor wie is het?

Zowel mannen als vrouwen moeten voldoende loopbaanjaren hebben om vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Voldoet men daar niet aan, dan is de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar. Voor alle andere gevallen dient dit vooraf te worden aangevraagd, je kan dit zelf doen via de website van de Federale Pensioendienst. Er is een specifieke regeling voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.

Voor pensioenaanvragen kan je terecht bij de dienst burger van de gemeente Boechout.

Heb je bijkomende informatie nodig dan kan je terecht bij de pensioenexperten in de buurt, het ziekenfonds, de vakbond of via 1765 (gratis nummer - pensioendienst)

Wat kost het?

Deze dienstverlening is gratis.

Wat zijn de stappen?

De aanvraag kan ten vroegste 1 jaar voor de gewenste ingangsdatum worden aangevraagd.

  • Je komt langs bij de dienst burger van de gemeente, met je identiteitskaart. Ben je zelf niet in de mogelijkheid om langs te komen, dan kan je iemand anders de volmacht geven.
  • Een medewerker zal een aanvraag in gang zetten bij de 'Federale Pensioendienst’.
  • Een aanvraag voor een pensioen geldt meteen ook als aanvraag van een inkomensgarantie voor ouderen en omgekeerd.