Euthanasie

Maak een afspraak

Met een wilsverklaring inzake euthanasie kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Je kan een exemplaar van de wilsverklaring laten registreren bij de dienst Burger.