Laatste wil teraardebestelling

Wat is het?

Je kan zelf beslissen wat er met je lichaam zal gebeuren bij overlijden. Die keuze kan je bij de gemeente laten vastleggen in een 'wilsbeschikking'.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een 'wilsbeschikking' heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente ook na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Voor wie is het?

Iedere inwoner van Boechout kan zijn of haar wilsbeschikking bij de gemeente Boechout laten registreren.

Het is steeds mogelijk om zelf wijzigingen aan je wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe melding aan de gemeente. Je nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten je laatste wil nakomen.

Hoe geef je het door?

  • Online in het e-loket, via de link onderaan deze pagina. 
  • Of kom langs bij de dienst Burger. Vergeet je identiteitskaart niet!
    • Je kiest tussen begraving of crematie. Je kan ook vastleggen op welke begraafplaats je wenst begraven te worden. Bij crematie kan je eveneens vastleggen wat er met je assen moet gebeuren of waar ze verstrooid moeten worden. Dit natuurlijk na akkoord van de betrokken gemeente.
    • Je kan melding maken van een uitvaartcontract. Je geeft dan het ondernemingsnummer (KBO) door, datum, contract en contractnummer.
    • Je kan het ritueel van de plechtigheid laten opnemen in de wilsbeschikking. De ambtenaar van bevolking registreert jouw wilsbeschikking in het bevolkingsregister.
    • De ambtenaar van de dienst Burger geeft je een ontvangstbewijs mee.