Teraardebestelling

E-loket

Maak een afspraak

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking (wijze van teraardebestelling). Die verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister. Op het attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen (een uittreksel uit het bevolkingsregister) staat vermeld:

  • of je kiest voor een begrafenis of een crematie;
  • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden;
  • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (in België of in het buitenland);
  • en of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente ook na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.