Aanvullende financiële hulp

Is je inkomen ontoereikend? Heb je het moeilijk om elke maand rond te komen? Neem dan contact op met de sociale dienst van het OCMW.

Een maatschappelijk werker zal samen met jou nagaan of je recht hebt op aanvullende financiële hulp.

De belangrijkste vormen van aanvullende financiële hulp zijn :

  • een tussenkomst in de medische kosten
  • het ten laste nemen van bepaalde kosten en facturen (b.v. verhuiskosten, schoolkosten, factuur brandverzekering, aankoop energiezuinige wasmachine)

Slechts in bepaalde gevallen zal je de toegekende financiële hulp later in schijven aan het OCMW moeten terugbetalen. Dat wordt geval per geval beslist.