Info en advies

Onze samenleving is zo ingewikkeld geworden, dat het voor veel mensen niet meer mogelijk is om hun weg te vinden in de wirwar van diensten, instellingen, voorzieningen, reglementeringen, enz.

De maatschappelijk werkers kennen de weg naar de verschillende diensten en voorzieningen. Ze zijn goed op de hoogte van alle reglementeringen. Zij kunnen je  informatie en advies geven of helpen je op de juiste weg. 

Zij onderzoeken op welke toelagen en voordelen je recht hebt en helpen je bij het invullen van allerlei formulieren en documenten, zoals aanvragen voor het bekomen van een tegemoetkoming voor personen met een handicap, kinderbijslag, een parkeerkaart voor mindervaliden ... Zij kunnen ook helpen om je aansluiting bij het ziekenfonds in orde te maken of je raad geven bij opname in een rusthuis.

Je kan zelf ook al eens kijkje nemen in het uitgebreid dienstenaanbod dat beschreven wordt op de website van de sociale kaart. Bekijk het overzicht van tegemoetkomingen op de websites Rechtenverkenner en Premiezoeker.