Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers

Het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers (LOI) voorziet in de materiële opvang van asielzoekers tijdens de periode van hun ontvankelijkheidsonderzoek.

Deze asielzoekers krijgen niet langer financiële steun ten bedrage van het leefloon. Er wordt hen hoofdzakelijk materiële hulp geboden, aangevuld met een beperkt leefgeld.

In het LOI worden hoofdzakelijk families met kinderen opgevangen. Zij worden door het OCMW gehuisvest in appartementen, die verspreid zijn over heel de gemeente. Het LOI beschikt momenteel over 21 opvangplaatsen.

De werking van het LOI wordt gecoördineerd door Inez Verbiest. Je vindt haar op de sociale dienst van het OCMW en kan bij haar terecht met vragen en suggesties.

Samen met vrijwilligers werkt zij aan de begeleiding en integratie van de asielzoekers.

Zin om als vrijwilliger met en voor asielzoekers te werken? Geef Inez dan vlug een seintje.