Vlaamse zorgverzekering

Vlaamse zorgverzekering

Omschrijving

Wie zwaar zorgbehoevend is, kan via de Vlaamse zorgverzekering een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor niet-medische verzorging.

Voorwaarden

 • je bent lid van een erkende zorgkas en hebt hiervoor je bijdrage betaald (wie jonger is dan 26 jaar moet geen bijdrage betalen maar komt wel in aanmerking voor de zorgverzekering)
 • je woont sinds 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen of Brussel (voor grensarbeiders en werknemers van internationale instellingen gelden specifieke regels - raadpleeg hiervoor de website van de Vlaamse zorgverzekering)
 • je bent zwaar zorgbehoevend: voor alledaagse bezigheden (bv. zich wassen, schoonmaken) moet je een beroep doen op familie, vrienden of zorgverleners

Men maakt een onderscheid tussen:

 • residentiële zorg: vanaf 1 januari 2004 komen alle bewoners van een erkende residentiële voorziening (een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis) in aanmerking. De zorgbehoevendheid wordt bewezen aan de hand van een verblijfsattest dat kan afgeleverd worden door de residentiële voorziening waar men verblijft of door het ziekenfonds waarbij men aangesloten is
 • mantel- en thuiszorg: de zorgbehoevendheid moet bewezen worden met een attest (zie meebrengen)

Aanvragen

Waar?

Zorgkas waarbij u bent aangesloten

Hoe?

Je downloadt het aanvraagformulier van de website van de Vlaamse Zorgverzekering voor residentiële zorg of voor mantel en thuiszorg. Je hebt keuze tussen een doc of pdf versie.

Je dient het ingevulde formulier in bij de Vlaamse Zorgverzekering. 

Je vult een aanvraagformulier in dat je kan downloaden van de website van de Vlaamse zorgverzekering. Je ontvangt een uitbetaling vanaf de eerste dag van de vierde maand na de aanvraag.

Bedrag?

Je ontvangt:

 • mantel en thuiszorg: 130 euro
 • residentiële zorg: 130 euro

(maandbedragen geldig vanaf 1 maart 2009)

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • attest van zorgbehoevendheid

Als bewijs van je zorgbehoevendheid aanvaardt de zorgkas volgende attesten:

 • minstens score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging (ziekenfonds)
 • minstens score C in een dagverzorgingscentrum (ziekenfonds)
 • minstens score C in een centrum voor kortverblijf (ziekenfonds)
 • minstens 35 punten op de BEL-profielschaal (dienst voor gezinszorg)
 • minstens 15 punten op de evaluatieschaal voor de integratietegemoetkoming (ziekenfonds of Ministerie van Sociale Zaken) 
 • bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (kinderbijslagfonds)

Beschik je niet over een dergelijk attest, dan kan je terecht bij de diensten voor gezinszorg, de OCMW's en de centra voor algemeen welzijnswerk die verbonden zijn met de ziekenfondsen. Zij zijn gemachtigd om met behulp van de BEL-schaal de zorgbehoevende een score te geven. De zorgbehoevende moet minstens 35 punten op de BEL-schaal scoren om in aanmerking te komen voor de zorgverzekering.

Bijkomende informatie

Organisatie Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Vlaamse zorgverzekering
Team Zorgfonds
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Tel 02 553 46 90
Fax 02 553 46 59

Contacteer voor bijkomende inlichtingen je zorgkas.