Vrijetijdstoelage

Omschrijving

Je kan van deze toelage genieten als je lid bent van een Boechoutse vereniging of als je sociale, culturele of sportieve activiteiten bijwoont in Boechout. Uitzonderlijk kan de toelage ook gebruikt worden indien er in Boechout geen aanbod bestaat voor je vrijetijdsbesteding.

Voorwaarden

Je beschikt over een laag inkomen en brengt de bewijsstukken van de activiteiten of het lidmaatschap binnen op het OCMW.
De vrijetijdstoelage bedraagt jaarlijks maximum € 50,00 per gezinslid en wordt slechts uitgekeerd voor 75% van het bedrag dat de deelname aan het verenigingsleven of de activiteiten effectief gekost heeft.

Aanvragen

Dien je aanvraag in bij de sociale dienst voor 31 oktober.