De Speelhoeve

Omschrijving

Multifunctioneel centrum (vzw) voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen.

Waarvoor kan je er terecht?

Advies in verband met de begeleiding van kinderen met een beperking. Rechtstreeks toegankelijke hulp voor kinderen met (een vermoeden van) een beperking in de vorm van begeleiding van het gezin en/of een korte periode dagopvang.

Contactgegevens

Vremdesesteenweg 237, 2531 Vremde
verantwoordelijke: Mieke Holvoet
coordinatie@despeelhoeve.be
03 455 01 07
www.despeelhoeve.be