Kind en Gezin

Omschrijving

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

Waarvoor kan je er terecht?

In de periode voor of net na de geboorte neemt een verpleegkundige van Kind en Gezin contact op met de ouder(s). De verpleegkundige gaat bij hen langs om kennis te maken, thuis of in de kraamkliniek. De verpleegkundige bespreekt met hen wat ze kunnen verwachten en luistert naar welke ondersteuning zij willen van Kind en Gezin. Samen met de ouders maakt hij/zij afspraken over een dienstverlening op maat.

Huisbezoek

Een huisbezoek is het moment voor een rustig gesprek. Er is de nodige ruimte voor advies of informatie en het is een ideaal moment om vragen of ervaringen te bespreken. 

Gehoortest en oogtest

Met de gehoortest kijken we na of de baby goed hoort of verder onderzocht moet worden bij een minder goed resultaat.

Met de oogtest kunnen we enkele ernstige oogafwijkingen opsporen en kijken we of er een risico bestaat op de ontwikkeling van een ‘lui oog’. 

Basisconsulten

De consulten zijn zo gepland dat ze aansluiten bij belangrijke veranderingen in de ontwikkeling van het kind en/of bij de aangewezen leeftijden voor vaccinaties.

Een vrijwillige medewerker van het consultatiebureau weegt en meet het kind.

De verpleegkundige en/of de arts volgen de gezondheid van het kind op en dienen, met toestemming van de ouders, de vaccins toe.  

Bij elk consult onderzoekt de arts of verpleegkundige de ontwikkeling van het kind: fijne en grove motoriek, communicatie, cognitief en sociaal gedrag. Dit gebeurt aan de hand van het Van Wiechenonderzoek.

Men gaat met ouders in gesprek over borstvoeding, voeding, opvoeding, verzorging, ouderschap … 

Informatie bieden we via: 

  • Brochures die de regioverpleegkundige uitdeelt of een ouder kan bekijken/bestellen op onze website.
  • De website over thema's als voeding en beweging, veiligheid, ontwikkeling, opvoeding, verzorging, gezondheid en vaccineren en kinderopvang.
  • Nieuwsbrieven ‘Zwangerschap’ en 'Van baby tot kleuter'
  • Facebook (www.facebook.com/kindengezin) en Twitter (@kindengezin)
  • De Kind en Gezin-Lijn (078 150 100) 

En er is nog meer...

Soms zijn niet alle vragen van ouders beantwoord tijdens het consult of is er behoefte aan andere ondersteuning. We maken graag tijd vrij voor advies bij opvoedingsvragen, extra opvolging van de ontwikkeling, uitleg over andere diensten die kunnen verder helpen, informatie over de kleuterschool in de buurt …  

We hebben een grote diversiteit aan gezinnen en wij willen ons aanpassen naar wat zij verwachten van onze dienstverlening. De medische preventie ligt voor elk kind vast, maar de rest van de dienstverlening organiseren we meer op maat. Ouders kunnen aansluiten bij een waaier van activiteiten. Sommige ouders hebben liever een extra huisbezoek of een inloopmoment, andere ouders willen contact via sociale media, en nog anderen houden ervan om in groep samen te komen rond een thema. Om nog beter aan te sluiten op deze vragen worden er, in samenspraak met de ouders, lokale activiteiten uitgewerkt. Ouders zijn vrij om hier aan deel te nemen.

Contactgegevens

Zuid.oost.rand.antwerpen@opgroeien.be

www.kindengezin.be 

078 150 100