Ouders voor Inclusie

Omschrijving

Ouders voor Inclusie is ontstaan in 2001 en is een vereniging van, voor en door ouders van kinderen en jongeren met een beperking die kiezen voor inclusie.

Het prioritaire doel van Ouders voor Inclusie is: ‘Inclusie verdedigen en bevorderen als een recht voor kinderen en jongeren met een handicap ongeacht de graad en aard van hun beperking’.

De organisatie wil dat alle kinderen en jongeren met een beperking aanvaard worden als volwaardige mensen en dat zij alle kansen krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. We vinden het dan ook van groot belang dat zij kunnen leven in verbondenheid met het eigen gezin en de eigen omgeving.

Waarvoor kan je hier terecht?

Ouders voor Inclusie heeft in 2012 het Steunpunt voor Inclusie opgericht. Dit steunpunt wil een ondersteuning zijn van ouders en hen versterken, zodat zij zelf het inclusietraject in handen kunnen nemen. In de werking wordt het standpunt van de ouders gerespecteerd en verdedigd. Ook wordt de ervaringsdeskundigheid van ouders gekoppeld aan de expertise van beroepskrachten.

Contactgegevens

Ouders voor Inclusie (OVI)
Eekbulk 28
9840 De Pinte
Tel: 09 220 52 59
E-mail: info@oudersvoorinclusie.be

Verantwoordelijke voor de provincie Antwerpen

Christ’l Baert
Tel: 03 314 49 89
E-mail: dekort.baert@gmail.com

Website

www.oudersvoorinclusie.be