Buitenschoolse Kinderopvang De Wigwam

Buitenschoolse kinderopvang De Wigwam is een dienst van de gemeente Boechout voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar (die al naar school zijn geweest) tot en met 12 jaar (6de leerjaar afgerond) die aan minstens van één van de volgende drie voorwaarden voldoen:

  • wonen in de gemeente
  • basisonderwijs volgen in de gemeente
  • de ouder(s) wonen/werken in de gemeente

De Wigwam is erkend door Kind en Gezin. Wij staan open voor kinderen met een beperking, mits de werking dit toestaat.

Inschrijvingsdossier opmaken

Voor de inschrijving van je kind(eren) maak je een afspraak met de coördinator om kennis te maken en een dossier op te maken.
Dit kan ten vroegste zes maanden en ten laatste twee weken voor de eerste opvangdag.

Wat doen we?

We bieden opvang voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen.
Tijdens de zomervakantie werkt De Wigwam samen met de speel- en sportweken die de vrijetijdsdienst organiseert.

In de schoolperiode is er een verschil tussen kortopvang op school en voor- en naschoolse opvang in De Wigwam.

  • Kortopvang op school tot maximaal 16.30 uur. Inschrijvingen lopen via de school.
  • Voorschoolse opvang in De Wigwam vanaf 7 uur (in de vakanties: vanaf 7.30 uur).
    Vooraf inschrijven via het inschrijvingsformulier van De Wigwam.
  • Naschoolse opvang in De Wigwam tot 19 uur (in de vakanties: tot 18.30 uur). 
    Vooraf inschrijven via het inschrijvingsformulier van De Wigwam.

Contact

Coördinator Marion Ghysebrechts
Lange Kroonstraat 1, 2530 Boechout
03 455 98 05
wigwamreservaties@boechout.be
Te bereiken elke werkdag tussen 9 en 12 uur en na afspraak. In noodgevallen kan de begeleiding de coördinator bereiken.

Sluitingsdagen 2020

De Wigwam is jaarlijks gesloten tijdens de kerstvakantie.

maandag 23 december 2019 – zondag 5 januari 2020: kerstvakantie

maandag 13 april: Paasmaandag

vrijdag 1 mei: Dag van de Arbeid 

dinsdag 5 mei: teamdag

donderdag 21 mei: OH Hemelvaart

vrijdag 22 mei: brugdag

maandag 1 juni: Pinkstermaandag

maandag 20 juli: brugdag

dinsdag 21 juli: nationale feestdag

vrijdag 28 augustus: opruimdag

maandag 31 augustus: opruimdag

maandag 2 november: Allerzielen

woensdag 11 november: Wapenstilstand

maandag 21 december 2020 - zondag 3 januari 2021: kerstvakantie