Buitenschoolse Kinderopvang De Wigwam

Buitenschoolse kinderopvang De Wigwam is een dienst van de gemeente Boechout voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar (die al naar school zijn geweest) tot en met 12 jaar (zesde leerjaar afgerond) die aan minstens van één van de volgende drie voorwaarden voldoen:

  • wonen in de gemeente
  • basisonderwijs volgen in de gemeente
  • de ouder(s) wonen/werken in de gemeente

De Wigwam is erkend door Kind en Gezin. Wij staan open voor kinderen met een beperking, mits de werking dit toestaat.

Inschrijvingsdossier opmaken

Voor de inschrijving van je kind(eren) maak je een afspraak met de coördinator om kennis te maken en een dossier op te maken. Dit kan ten vroegste zes maanden en ten laatste twee weken voor de eerste opvangdag.

Wat doen we?

We bieden opvang voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen.
Tijdens de zomervakantie werkt De Wigwam samen met de speel- en sportweken die de vrijetijdsdienst organiseert.

In de schoolperiode is er een verschil tussen kortopvang op school en voor- en naschoolse opvang in De Wigwam.

  • Kortopvang op school tot maximaal 16.30 uur. Inschrijvingen lopen via de school.
  • Voorschoolse opvang in De Wigwam vanaf 7 uur (in de vakanties: vanaf 7.30 uur).
  • Naschoolse opvang in De Wigwam tot 19 uur (in de vakanties: tot 18.30 uur). 

Contact

Coördinator Marion Ghysebrechts
Lange Kroonstraat 1, 2530 Boechout
03 455 98 05
wigwamreservaties@boechout.be
Te bereiken elke werkdag tussen 9 en 12 uur en na afspraak. In noodgevallen kan de begeleiding de coördinator bereiken.

Sluitingsdagen 2021

21 december '20 - 3 januari '21kerstvakantie
maandag 5 aprilPaasmaandag
donderdag 13 meiOH Hemelvaart
vrijdag 14 meibrugdag
maandag 24 meiPinkstermaandag
woensdag 21 julinationale feestdag
maandag 30 augustusopruimdag
dinsdag 31 augustusopruimdag
dinsdag 5 oktoberBoechout jaarmarkt
maandag 1 novemberAllerheiligen
dinsdag 2 novemberAllerzielen
donderdag 11 novemberWapenstilstand
vrijdag 12 novemberbrugdag
vrijdag 24 december kerstavond
27 december '21 - 9 januari '22kerstvakantie