OCMW Boechout

Omschrijving

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn heeft als opdracht ervoor te zorgen dat iedereen een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

  • Waarvoor kan je er terecht?

  • Verminderd tarief voor de kinderopvang bij onthaalmoeders
  • Tussenkomst in schoolkosten via kinderarmoedefonds voor gezinnen met weinig financiële draagkracht
  • Vrijetijdstoelage voor gezinnen met een beperkt inkomen
  • Goedkope vakantie in Vlaanderen voor gezinnen met een beperkt inkomen
  • Een globaal overzicht van al onze dienstverlening kan je terugvinden op onze website.