Brandweer

Onze gemeente wordt bediend door de brandweerzone 'Zone Rand'.

Tussenkomsten die gratis zijn:

 • interventies voor de bestrijding van brand en ontploffing, met uitzondering van brandstichting, bewezen op basis van een strafrechtelijke veroordeling in kracht van gewijsde
 • technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden
 • bestrijding van rampspoedige gebeurtenissen en catastrofen
 • coördinatie van hulpverleningsoperaties
 • internationale opdrachten van civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling
 • drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort dat een omvangrijk gebied betreft
 • de waarschuwing aan de bevolking
 • de interventie naar aanleiding van een loos alarm

Tussenkomsten waarop een retributie betaald moet worden:

 • falend technisch alarm (eerste alarm is gratis, een falend alarm binnen de 12 maanden na het vorige wordt aangerekend) 
 • afzetten inbraakalarm op vraag van de politie
 • logistieke of technische steun op vraag van politie en/of gerechtelijke autoriteiten
 • valse kwaadwillige oproep
 • ondersteuning bij opdrachten aan of op het water
 • technische beveiligingswerkzaamheden: wegnemen of beveiligen van voorwerpen of objecten die op de openbare weg dreigen te vallen of gevallen zijn of de openbare veiligheid in het gedrang kunnen brengen of die een aanzienlijke materiële schade aan een eigendom kunnen toebrengen
 • dringende dakafdekking, dringende bescherming van goederen en dringend stutten
 • leegpompen van water uit ruimten, tussenkomsten bij wateroverlast ten gevolge van slecht onderhouden dakgoot en andere afvoerkanalen of door nalatigheid
 • redden van dieren ingevolge nalatigheid van de eigenaar of het niet genomen hebben van voldoende afschermende maatregelen
 • dieren in nood
 • reinigen en/of depollutie van oppervlakten ten gevolge van verkeersongevallen, verlies van lading, verlies van olie en/of brandstof, opruimen brokstukken
 • het bestrijden of voorkomen van vervuiling tijdens interventies 
 • de toestand stabiliseren van lekkende recipiënten
 • prijs per signalisatiewagen ingezet voor het beveiligen van derden voor interventies op de openbare weg
 • onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten en andere gevaarlijke insecten
 • uitvoeren van een brandwacht

In levensbedreigende omstandigheden werkt de brandweer altijd gratis.