Sociale dienst

De sociale dienst van het OCMW is er voor grote en kleine problemen. Je kan er ook met gewone vragen terecht. Geraakt een bepaald formulier niet ingevuld, dreig je verloren te lopen in de administratieve mallemolen of heb je familiale of persoonlijke problemen? Zit je zonder werk of zonder geld, kan je de huishuur of electriciteitsrekening niet meer betalen of vind je geen betaalbare woning?

Loop gerust eens langs bij de sociale dienst. Een kleine vraag kan soms grote moeilijkheiden voorkomen!

Hoe gaat een bezoek praktisch in zijn werk?

Nadat je je hebt aangemeld bij het onthaal, word je door een van de maatschappelijk werk(st)ers discreet ontvangen in een aparte spreekkamer.

Wanneer je je moeilijk kan verplaatsen, wordt er een afspraak gemaakt om bij je thuis langs te komen.

Bij de sociale dienst zijn al je problemen bespreekbaar.

De maatschappelijk werkers nemen de tijd om alles eens rustig met je door te nemen en naar oplossingen te zoeken. Ze zijn gebonden door het beroepsgeheim en alles wat je hen in vertrouwen vertelt, blijft binnenshuis. Als je financiële hulp nodig hebt, zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens wordt je dossier voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst dat over je hulpvraag een beslissing neemt. De raadsleden die daarin zitten, zijn ook gebonden door de zwijgplicht.

Als het OCMW zelf geen passende oplossing kan bieden, word je doorverwezen naar de dienst die dat wel kan.