Budgetbeheer en schuldbemiddeling

Je staat achter met de huur. De schoolrekeningen blijven liggen en het lidgeld van het ziekenfonds is ook nog niet betaald … Je komt amper rond met je budget, je hebt moeite met het beheren van je inkomsten en uitgaven en de rekeningen stapelen zich op.

Budgetbegeleiding

Het OCMW kan je budgetbegeleiding aanbieden: de maatschappelijk werker geeft advies, maar jij doet de betalingen nog steeds zelf. Je bespreekt samen regelmatig de situatie.

Schuldbemiddeling

Als je schulden onoverzichtelijk zijn of als je niet meer weet hoe je alles nog kunt terugbetalen dan kan je beroep doen op schuldbemiddeling. Schuldbemiddeling betekent dat het OCMW bemiddelt bij de schuldeisers voor een regeling. Vaak kan met een eenvoudige bemiddeling bij bv. de energieleverancier een afbetalingsplan opgemaakt worden.

Budgetbeheer

Het OCMW kan je ook budgetbeheer aanbieden: de maatschappelijk werker beheert, in samenspraak met jou, tijdelijk je inkomen. De maatschappelijk werker zal ervoor zorgen dat je rekeningen tijdig betaald worden en volgt de afbetalingsplannen nauwkeurig op.

Richt je tot onze dienst budgetbeheer en schuldbemiddeling om samen jouw situatie te bekijken.

Meer informatie vind je ook alvast op de site van het Vlaams centrum schuldenlast of op www.eerstehulpbijschulden.be