Preventiewerk

Preventiewerk zoekt naar de dieperliggende oorzaak van problemen. Op die manier wordt getracht te voorkomen dat mensen in de kansarmoede terecht komen. Er wordt gewerkt op basis van projecten die in samenspraak met het OCMW van Borsbeek en Hove worden vastgelegd.
In dit kader werden er in het verleden reeds initiatieven genomen door Kathy Van Cauwenberghe omtrent eenoudergezinnen, het voorkomen van schulden, voeding in gezondheid.