Mantelzorgtoelage

Omschrijving

Deze toelage wordt door het OCMW toegekend als blijk van waardering voor de dagdagelijkse hulp die personen bieden aan zorgbehoevende inwoners van de gemeente Boechout. De toelage bedraagt € 50,00 per maand.

Voorwaarden

De hulpbehoevendheid moet blijken uit een medisch attest (verkrijgbaar bij het OCMW) dat door de huisarts moet ingevuld worden. De mantelzorger en de zorgbehoevende wonen beiden in Boechout. Er wordt dagelijks hulp verleend volgens een door het OCMW goedgekeurd zorgplan.

Aanvragen

De toelage moet je aanvragen op de sociale dienst.