Toelage energiefonds

Heb je financiële moeilijkheden en kan je daardoor je gas- of elektriciteitsrekeningen niet meer betalen?

Dan kan je aan het OCMW een toelage vragen uit het energiefonds.

Een maatschappelijk werker zal dan een sociaal onderzoek uitvoeren om na te gaan of je er recht op hebt.

De toelagen die het OCMW toekent met geld van het energiefonds moet je achteraf niet terugbetalen.