Info en advies

Jong zijn is de tijd van zorgeloos leven, van ontdekken,… Je staat aan het begin van je leven. Toch is het niet altijd even simpel om aan de verwachtingen van de samenleving te voldoen. Thuis loopt het niet altijd vlot, het studeren gaat moeilijk, het vinden van een job wil maar niet lukken, … en ondertussen draait de maatschappij gewoon door en wordt de kloof steeds groter.

De maatschappelijk werkers kennen de weg naar de verschillende diensten en voorzieningen en zijn goed op de hoogte van alle reglementeringen. Zij kunnen je  informatie en advies geven of helpen je op de juiste weg. 

Zij onderzoeken op welke toelagen en voordelen je recht hebt en helpen je bij het invullen van allerlei formulieren en documenten, zoals je belastingsbrief, aanvragen voor het bekomen van een studiebeurs, een sociale woning, een vrijetijdstoelage, …

Je kan zelf ook al eens kijkje nemen in het uitgebreid dienstenaanbod dat beschreven wordt op de website van Sociale Kaart.

Een overzicht van tegemoetkomingen kan je vinden op de sites 'Rechtenverkenner' en 'Premiezoeker'.