Mantelzorgers

Het OCMW van Boechout beschikt over een mantelzorgteam. Dit wil mantelzorgers een betere, niet louter financiële, ondersteuning bieden.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is alle extra zorg die mensen geven aan familieleden of vrienden die tijdelijk of permanent hulpbehoevend zijn als gevolg van een fysieke of verstandelijke beperking of een psychische aandoening. De zorg die verleend wordt vloeit voort uit een sociale relatie en verloopt dus buiten het kader van vrijwilligerswerk of professionele hulpverlening. 

Wie behoort tot het team?

Nathalie Halans, thuiszorgconsulent.

Waarvoor kan je bij het mantelzorgteam terecht?

  • Als je vragen hebt over de mantelzorgtoelage, informatie, advies, ondersteuning
  • Als je vragen hebt over b.v. premies of medische hulpmiddelen
  • Als je vragen hebt over hoe je best kan omgaan met de zorgbehoevende
  • Als je wat tijd nodig hebt voor jezelf.

Merken de mantelzorgconsulenten bijvoorbeeld dat er over een bepaald thema veel vragen leven, dan kunnen zij daarover een vorming organiseren.

Op de jaarlijkse dag van de mantelzorg, 23 juni, schenken ze bijzondere aandacht aan het waardevol vrijwillig engagement dat mantelzorgers opnemen in onze gemeenschap.

Het mantelzorgteam werkt nauw samen met de erkende mantelzorgverenigingen.

Meer info :     Mantelzorgteam OCMW Boechout, 
                      IJzerlei 25, 2530 Boechout, 
                      Nathalie Halans, nathalie.halans@boechout.be, 03 460 18 83