Word vrijwilliger bij het OCMW

De vrijwillige inzet van mensen is voor ons OCMW onmisbaar. Om onze hulp- en dienstverlening te kunnen aanbieden, zijn immers niet alleen professionele medewerkers van belang. Zonder de inzet van vrijwilligers zouden we bepaalde taken niet kunnen opnemen of kunnen uitvoeren zoals we nu doen. Vrijwilligers en beroepskrachten kunnen elkaar perfect aanvullen en zo tot een goede samenwerking komen.

Binnen onze organisatie zijn er reeds heel wat vrijwilligers actief, die zich inzetten voor anderen, vaardigheden opdoen en zinvol bezig blijven.

We zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen aan onze werking.

Je kan op verschillende terreinen van onze werking als vrijwilliger een bijdrage leveren :

  • als chauffeur van de Minder mobielen centrale (contacteer Gust Loverie:  03 460 18 48)
  • als vrijwilliger bij het Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers (contacteer Inez Verbiest 03 460 18 47)
  • als vrijwilliger bij “Buitenspel “, een preventieproject over budgetbeheer en het vermijden van schulden voor leerlingen van het secundair onderwijs (contacteer Kathy Van Cauwenbergh 03 460 18 81)