Meldpunt federaal voedselagentschap

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ook wel Voedselagentschap of FAVV) richtte al in 2002 een consumentenmeldpunt op. Het is de toegangspoort naar het Agentschap voor de burger om makkelijk aan informatie te komen over de veiligheid van de voedselketen. Het meldpunt is ondertussen uitgegroeid tot een laagdrempelige toegang voor alle consumenten met vragen en klachten over onder meer voedselhygiëne in restaurants en winkels en de rookwetgeving voor de horeca.  

Je kan het meldpunt contacteren via het gratis nummer 0800 13 550 of via meldpunt@favv.be. Elke werkdag tussen 9  en 17 uur is er iemand aanwezig, buiten de werkuren kan je een boodschap inspreken waarna een medewerker contact met je opneemt. 

Het federaal voedselagentschap heeft hierover een folder samengesteld.