Informatie voor gastgezinnen

Ben je geregistreerd als gastgezin? Bedankt voor je solidariteit! Dankzij jouw engagement kunnen we Oekraïense vluchtelingen zo goed en zo warm mogelijk opvangen in onze gemeente. Bij jou vinden ze een warme en veilige plek.

Op woensdag 23 maart organiseerden we een ontmoetingsavond voor gastgezinnen. Daar kregen alle aanwezigen een infobrochure met de nodige informatie. Je vindt de infobrochure ook digitaal onderaan deze webpagina. Neem ze zeker even door.

Waar kan je terecht met vragen?

Zit jij of één van je gasten met vragen? Je kan hiervoor terecht bij de dienst Welzijn in het administratief centrum (IJzerlei 25). Ze zullen je zoveel mogelijk telefonisch of via mail verder helpen. Is het toch nodig om langs te komen, dan kan dit tijdens de permanentie-uren: elke werkdag van 9 tot 12 uur en op maandagavond tussen 18 en 20 uur.

Contactgegevens:

Ervaringen uitwisselen met andere vluchtelingen kan elke donderdag tussen 15 en 16 uur in café Wattan (Heuvelstraat 63A). Zowel vluchtelingen als gastgezinnen zijn welkom. Er zullen indien mogelijk een medewerker van de dienst Welzijn en een tolk aanwezig zijn.

'Welkom in Vlaanderen' voor Oekraïners

Het agentschap Integratie en Inburgering heeft een infobrochure 'Welkom in Vlaanderen' voor Oekraïners. Je vindt de brochure onderaan deze webpagina. In de brochure vinden vluchtelingen essentiële informatie over onder meer verblijfsmogelijkheden, onderwijs en werk in het Oekraïens, Engels, Frans en Russisch. Je vindt eerst de Nederlandse tekst en vervolgens de vertaling. Dat is volgens de richtlijnen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Het agentschap organiseert ook online infosessies voor Oekraïners die in Vlaanderen verblijven. Je kan Oekraïners online inschrijven of hen de link (onderaan deze webpagina) bezorgen.

Nood aan psychologische bijstand?

Doctors Online Psy is de psychologische bijstandsdienst van AXA verzekeringen. De dienst staat gratis ter beschikking van alle Belgische gastgezinnen en hun vluchtelingen (die een tijdelijk beschermingsstatuut genieten). De komende twee maanden (tot 31/05/2022) kan je een psycholoog raadplegen via het nummer 02 642 45 63, telkens van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 18 uur.

De bijstandsdienst is beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands. Ook werd alles in het werk gesteld om een Oekraïense psycholoog aan te werven.

Nuttige links