Aankomst en belangrijke documenten

  • Aankomst via Brussel

Kom je via Brussel naar Boechout, dan ontvang je in Brussel ineens het statuut van 'tijdelijke bescherming'. Daarna maakt Fedasil een match met een gastgezin. Na aankomst in Boechout, moet je je zo snel mogelijk aanmelden bij de dienst Burger in het administratief centrum Burger en Welzijn (IJzerlei 25, Boechout). Maak hiervoor eerst een afspraak. Bij de dienst Burger krijg je je tijdelijke verblijfskaart of A-kaart. Deze verblijfskaart is geldig tot 4 maart 2023 en kan twee keer voor zes maanden verlengd worden. Met een tijdelijke verblijfskaart heb je onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt, kan je je inschrijven bij de mutualiteit, heb je recht op maatschappelijke dienstverlening (equivalent leefloon), heb je recht op gezinstoelagen en kan je een bankrekening openen (na inschrijving in het vreemdelingenregister). 

  • Aankomst rechtstreeks in Boechout

Kom je rechtstreeks aan in Boechout via vrienden of familie? Dan ga je best zo snel mogelijk langs bij de dienst Burger in het administratief centrum Burger en Welzijn (IJzerlei 25, Boechout) voor een aankomstverklaring. Maak hiervoor eerst een afspraak. Met een aankomstverklaring heb je een verblijfsrecht van 90 dagen, dat mogelijk eenmalig verlengd kan worden met 90 dagen. Deze aankomstverklaring geeft je geen specifieke rechten. 

Binnen deze 90 dagen kan je je in Brussel dan aanmelden om het statuut ‘tijdelijke bescherming’ aan te vragen. Met dat statuut kan je daarna bij de dienst Burger terecht voor een tijdelijke verblijfskaart of A-kaart. Deze verblijfskaart is geldig tot 4 maart 2023 en kan twee keer voor zes maanden verlengd worden. Met een tijdelijke verblijfskaart heb je onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt, kan je je inschrijven bij de mutualiteit, heb je recht op maatschappelijke dienstverlening (equivalent leefloon), heb je recht op gezinstoelagen en kan je een bankrekening openen (na inschrijving in het vreemdelingenregister).