Financieel beheerder

Contactinfo

Heuvelstraat 91
2530 Boechout
Vlaanderen, België
Telefoonnummer
03 460 06 21
Fax
03 460 06 97

De financieel beheerder werd voorheen 'de gemeenteontvanger' genoemd. Zijn opdracht is bij de invoering van het gemeentedecreet grondig gewijzigd en gemoderniseerd.

Hij is belast met het financiële beheer van de gemeente en staat in voor:

  • de opmaak van het budget en de financiële meerjarenplanning
  • de opmaak van de budgetwijzigingen
  • het voeren en afsluiten van de boekhouding
  • het thesauriebeheer
  • het debiteurenbeheer en de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten
  • het verzorgen van de financiële analyse en uittekenen van de financiële beleidsvoering in de ruimste zin van het woord aan de politieke organen van het gemeentebestuur
  • de voorafgaande krediet- en wetmatigheidcontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact door middel van een visum

Hij wordt daarvoor bijgestaan door de medewerkers van de financiële dienst.

De financieel beheerder is een vast lid van het managementteam samen met de gemeentesecretaris, de OCMW-secretaris en de staffmedewerker beheer en kwaliteit, naast de drie coördinatoren van de verschillende afdelingen (grondgebiedzaken, socio-culturele zaken en vrije tijd, communicatie en burgerzaken). Daarin wordt vooral beleidsvoorbereidend gewerkt.  

De financieel beheerder is ook bijzonder rekenplichtige van de politiezone 5351 Minos (Boechout, Borsbeek, Mortsel, Wijnegem en Wommelgem).