Bemalingswater lozen op de riolering, aanvraag toelating

Via onderstaande link kom je op het e-formulier op de website van Aquafin.
Daar kan je het formulier elektronisch invullen en indienen.