Evenementenpremie verenigingen, aanvraag

Wat is het?

Het gemeentebestuur biedt financiële ondersteuning aan erkende verenigingen voor de organisatie van een activiteit gericht op het opnieuw samenbrengen van (leden en) publiek in 2021. Uitgesloten zijn privéfeesten, familiefeesten en dergelijke.

Het gaat om een eenmalige, forfaitaire premie van 200 euro voor de organisatie van het evenement.

Het evenement moet voldoen aan de veiligheidsmaatregelen inzake corona opgelegd door de nationale overheid (protocollen).

Voor wie is het?

Voor alle door de gemeente erkende sport-, cultuur-, jeugd-, milieu en seniorenverenigingen.

Wat moet je doen?

De aanvrager vraagt vooraf de premie aan. Je kan dit volledig digitaal doen via het gemeentelijk e-loket.

Samen met het aanvraagformulier bezorgt de aanvrager ook de communicatie over het evenement (affiche, aankondiging, uitnodiging, …)

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 15 december 2021.

De vrijetijdsdienst legt de aanvragen ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen. De betaling van 200 euro zal gebeuren binnen de twee maanden na de aanvraag.

 

Gegevens vereniging
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt doc docx pdf.