GECORO: kandidatuur indienen

Met dit e-formulier stel je jezelf kandidaat voor de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) van de gemeente Boechout. Dit formulier wordt ingevuld door de persoon die zich kandidaat wil stellen.

 

Gegevens van de indiener
Vul hier je telefoon- of gsm-nummer in, voorafgegaan door de landcode (+32 voor België) en zonder "0" van het zonenummer.
Gegevens van de kandidatuur
Bijgevoegde stukken
Kort briefje, met daarin een voorstelling van jezelf en waarom je geïnteresseerd bent.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx ppt pptx.
Beknopt CV, waaruit je deskundigheid blijkt.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx ppt pptx.
Indien gewenst, kan je hier nog een extra bijlage toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx ppt pptx.
Indien gewenst, kan je hier nog een extra bijlage toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx ppt pptx.