Grof vuil: ophaling op afroep

Uitsluitend voor huisraad. Niet voor bouwpuin, glasafval, tv-schermen enzovoort.
Stuur je aanvraag minstens 1 week voor de ophaling door.

Gegevens aanvrager
Dit nummer kan je terugvinden op de achterkant van je eID kaart.
Ophaling
Geef een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het afval dat je wenst mee te geven.
Max 2m³
Ophaaladres