Jubilerende verenigingen, aanvraag subsidie

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit e-formulier vraag je, volledig digitaal, een financiële tussenkomst aan voor de viering van een jubileum van je vereniging.

Deze toelage wordt slechts toegekend indien de vereniging voldoet aan de voorwaarden opgenomen in het geldende subsidiereglement ‘Subsidie voor jubilerende verenigingen’.

Voor meer informatie en het analoge formulier:

Wie vult dit formulier in?

Dit formulier moet worden ingevuld door een afgevaardigde (contactpersoon) van de vereniging.Wa

Wanneer en hoe dioen je dit formulier in?

Je dient, minstens 2 maand voor de jubileum-datum, de subsidieaanvraag in.
Dit e-formulier kan volledig digitaal worden ingevuld en ingediend.

 
1 Gegevens van de indiener en de vereniging 2 Gegevens van de aanvraag, verklaring en indienen
Gegevens aanvrager
Gegevens van je vereniging
Hieronder komen de gegevens van de vereniging zoals naam en adres van het verenigingslokaal.
Indien van toepassing
Rekeningnummer voor storting
Voor het ontvangen van de subsidie van het gemeentebestuur, geef je hieronder je bankrekening op.