Klacht over gemeentelijke dienstverlening of gemeentelijke administratie

Als je vindt dat een gemeentelijke dienst of een medewerker van een dienst jou niet behandeld heeft zoals het hoort of als je ontevreden bent over een (al dan niet) verrichte handeling of prestatie van het gemeentebestuur, kan je via dit formulier een klacht indienen. Het formulier moet worden ingevuld door degene die zijn ontevredenheid wil uiten. Dat kan zowel een individueel persoon als een groepering of vereniging zijn. Klachten waarbij de persoonlijke gegevens van de indiener ontbreken (anonieme klachten), worden niet behandeld.

Opgelet! Wil je eerder iets melden over het openbaar domein, de openbare weg, verkeer, overlast of andere zaken? Vul dan het online meldingsformulier in.

 

 
1 Gegevens indiener 2 Gegevens klacht 3 Bijlagen en verklaring 4 Overzicht van de ingevulde gegevens
Gegevens indiener
vb: +32 3 123 45 67 of +32 14 12 34 56
vb: +32 499 12 34 56