Materialen, aanvraagformulier

Organiseer je een evenement en wil je hiervoor materiaal lenen van de gemeente?

 • Vul dit formulier in
 • Bewaar de bevestigingsmail als PDF
 • Voeg de PDF bij in je evenementaanvraag via https://app.eaglebe.com/auth/start
 • Je ontvangt de bevestiging van je reservatie samen met de vergunning van het evenement
 • Meer info over het aanvragen van evenementen vind je hier (link evenementenloket)

Wil je enkel materiaal ontlenen?

 • Vul dit formulier in
 • Je ontvangt een mail/brief na goedkeuring van de reservatie
 • Je ontvangt een mail/brief indien de reservatie niet mogelijk zou zijn

Wie mag materiaal ontlenen?

Erkende Boechoutse verenigingen en socioculturele groepen

 • Boechoutse onderwijsinstellingen en ouderverenigingen
 • Gemeentelijke adviesraden
 • Initiatieven die openstaan voor alle inwoners van de gemeente of van een wijk of straat, op voorwaarde dat de activiteit voldoende kenbaar wordt gemaakt
 • Feestorganisaties van huwelijksjubilea van 50, 60, 65 en 70 jaar en van 100-jarigen (enkel boog, vlaggen en vlaggenmasten)
 • Manifestaties gepatroneerd door de gemeente Boechout zoals het Sfinksfestival. ┬áDe gepatroneerde verenigingen worden jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen bepaald.
 • Besturen van andere gemeenten, voor zover het materiaal niet is uitgeleend aan voornoemde groepen.
 
1 Gegevens indiener en vereniging 2 Activiteit 3 Ophaling gemeentelijk materiaal 4 Gemeentelijk materiaal
Gegevens van je vereniging
Hieronder komen de gegevens van de vereniging zoals naam, adres en erkenningsnummer.
Indien van toepassing