Materialenbank gemeente, aanvraagformulier

Organiseer je een evenement en wil je hiervoor materiaal lenen van de gemeente?

Wil je enkel materiaal ontlenen?

  • Vul dit formulier in.
  • Je ontvangt een mail / brief na goedkeuring van de reservatie.
  • Je ontvangt een mail / brief indien de reservatie niet mogelijk zou zijn.

Waarborg

Er wordt een waarborg berekend in verhouding tot de waarde van het materiaal met een maximum van €500. Bij het ontlenen van de WC-wagen, de partytenten en de elektriciteitskast wordt een bijkomende waarborg van €250 gevraagd. 

Wie mag materiaal ontlenen?

  • Erkende Boechoutse verenigingen en socioculturele groepen
  • Boechoutse onderwijsinstellingen en ouderverenigingen
  • Gemeentelijke adviesraden
  • Initiatieven die openstaan voor alle inwoners van de gemeente of van een wijk of straat, op voorwaarde dat de activiteit voldoende kenbaar wordt gemaakt.
  • Feestorganisaties van huwelijksjubilea van 50, 60, 65 en 70 jaar en van 100-jarigen (enkel boog, vlaggen en vlaggenmasten)
  • Manifestaties gepatroneerd door de gemeente Boechout zoals het Sfinksfestival. De gepatroneerde verenigingen worden jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen bepaald.
  • Besturen van andere gemeenten, voor zover het materiaal niet is uitgeleend aan voornoemde groepen.

Bekijk hier alle informatie over het lenen van materialen.

 

 
1 Stap 1 2 Stap 2 3 Stap 3 4 Stap 4
Gegevens van je vereniging
Hieronder komen de gegevens van de vereniging zoals naam, adres en erkenningsnummer.
Indien van toepassing