Middenstandsraad: kandidatuur indienen

Met onderstaand e-formulier stel je jezelf kandidaat voor de middenstandsraad van de gemeente Boechout. Het moet worden ingevuld door de persoon die zich kandidaat wenst te stellen. 

Bij elke nieuwe legislatuur wordt de middenstandsraad opnieuw samengesteld, maar ook tijdens de legislatuur komen er wel eens plaatsen vrij in de raad. Je mag je dus als middenstander ten alle tijden kandidaat stellen. 

 

Gegevens van de indiener
Gegevens van de kandidatuur
Gegevens van de hoedanigheid
Een afgevaardigde van een onderwijsinstelling kan geen bestuurslid worden.
Gegevens van de plaatsvervanger
Vul hierna de gegevens in van de persoon, die jou zal vervangen wanneer jij verhinderd bent. Deze persoon moet uit dezelfde categorie komen.
Bijgevoegde stukken
Voeg hier een korte motivatiebrief toe, met daarin een voorstelling van jezelf en waarom je geïnteresseerd bent.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx ppt pptx.
Indien gewenst, kan je hier nog een extra bijlage toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx ppt pptx.
Verklaring en bevestiging
Aanvullende informatie
Wanneer er tijdens de legislatuur of bij de start van de nieuwe legislatuur een plaats vrijkomt en indien je kandidaatstelling in aanmerking komt, word je uitgenodigd op de eerstvolgende bijeenkomst van de middenstandsraad. De verzamelde inschrijvingen worden dan voorgelegd aan de bestaande (oude) raad en besproken. Er wordt onmiddellijk beslist over de nieuwe samenstelling en die wordt vastgelegd.