Middenstandsraad: kandidatuur indienen

Bij elke nieuwe legislatuur wordt de middenstandsraad opnieuw samengesteld, maar ook tijdens de legislatuur komen er wel eens plaatsen vrij in de raad. Je mag je dus als middenstander ten alle tijden kandidaat stellen. Indien je je kandidaat wil stellen, kan je dit e-formulier invullen. 

Wanneer er tijdens de legislatuur of bij de start van de nieuwe legislatuur een plaats vrijkomt en indien je kandidaatstelling in aanmerking komt, word je uitgenodigd op de eerstvolgende bijeenkomst van de middenstandsraad. De verzamelde inschrijvingen worden dan voorgelegd aan de bestaande (oude) raad en besproken. Er wordt onmiddellijk beslist over de nieuwe samenstelling en die wordt vastgelegd. 

Dien via onderstaand formulier je kandidatuur als handelaar in.

Gegevens van de indiener
Gegevens van de kandidatuur
Gegevens van de hoedanigheid
Een afgevaardigde van een onderwijsinstelling kan geen bestuurslid worden.
Gegevens van de plaatsvervanger
Vul hierna de gegevens in van de persoon, die jou zal vervangen wanneer jij verhinderd bent. Deze persoon moet uit dezelfde categorie komen.
Bijgevoegde stukken
De motivatiebrief moet verplicht worden toegevoegd om je dossier te kunnen aanvaarden.
Verklaring en bevestiging
Aanvullende informatie
Wanneer er tijdens de legislatuur of bij de start van de nieuwe legislatuur een plaats vrijkomt en indien je kandidaatstelling in aanmerking komt, word je uitgenodigd op de eerstvolgende bijeenkomst van de middenstandsraad. De verzamelde inschrijvingen worden dan voorgelegd aan de bestaande (oude) raad en besproken. Er wordt onmiddellijk beslist over de nieuwe samenstelling en die wordt vastgelegd.