Milieuraad: kandidatuur indienen

Met onderstaand e-formulier stel je jezelf kandidaat voor de milieuraad van de gemeente Boechout. Het moet worden ingevuld door de persoon die zich kandidaat wenst te stellen. 

Bij elke nieuwe legislatuur wordt de milieuraad opnieuw samengesteld, maar ook tijdens de legislatuur komen er soms plaatsen vrij. Je mag je dus ten alle tijden kandidaat stellen. 

 

Gegevens van de indiener
Vul hier je telefoon- of gsm-nummer in, voorafgegaan door de landcode (+32 voor België) en zonder "0" van het zonenummer.
Gegevens van de kandidatuur
Gegevens van de plaatsvervanger
Vul hierna de gegevens in van de persoon die jou zal vervangen wanneer jij verhinderd bent. Deze persoon moet uit dezelfde categorie komen.
Vul hier het telefoon- of gsm-nummer in, voorafgegaan door de landcode (+32 voor België) en zonder "0" van het zonenummer.
Bijgevoegde stukken
Voeg hier een korte motivatiebrief toe, met daarin een voorstelling van jezelf en waarom je geïnteresseerd bent.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx ppt pptx.
Een goed klimaatbeleid is belangrijk. Welke 3 klimaatacties zou jij aan het college van burgemeester en schepenen willen voorstellen? Max. 500 tekens.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx ppt pptx.
Indien gewenst, kan je hier nog een extra bijlage toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx ppt pptx.
Verklaring en bevestiging
Aanvullende informatie
Wanneer je kandidaatstelling in aanmerking komt, word je uitgenodigd op de eerstvolgende bijeenkomst van de milieuraad. De verzamelde inschrijvingen worden voorgelegd en besproken tijdens de eerstvolgende vergadering van de bestaande (oude) milieuraad. Er wordt onmiddellijk beslist over de nieuwe samenstelling en die wordt vastgelegd.