Militiegetuigschrift, aanvraag

Het militiegetuigschrift of stamboekuittreksel levert het bewijs dat je je legerdienst vervuld hebt.

Via onderstaande link kom je op het e-formulier op de website van Defensie.
Daar kan je het aanvraagformulier volledig elektronisch invullen en indienen.