Prijs van de gemeente: kandidatuur indienen

Met onderstaand e-formulier draag je jezelf, iemand anders of een vereniging/groep voor als kandidaat voor de Prijs van de gemeente. 

Het gemeentebestuur geeft een prijs van 500 euro aan de persoon, de groep of de vereniging, die gedomicilieerd of gevestigd is in de gemeente en tot één van de vooropgestelde categorieën behoort: 

  • Je hebt je onderscheiden door je belangeloos in te zetten ten voordele van je medemensen.
  • Je hebt uitzonderlijke prestaties geleverd op sociaal, cultureel, wetenschappelijk, artistiek of sportgebied.
  • Je hebt op een speciale wijze bijgedragen tot de verhoging van de welstand, de verfraaiing of in het algemeen de uitstraling van de gemeente.

Zowel met een eenmalige prestatie als met een activiteit op lange termijn kun je kans maken op de prijs.

 

Gegevens van de indiener
Voor wie dien je de kandidatuur in?
Gegevens van de andere persoon, groep of vereniging
Wil jij iemand anders, een groep of een vereniging voordragen? Vul hier dan de gegevens in.
Categorieën
Motivatie van de kandidatuur
Vul hier in waarom je jezelf, iemand anders of vereniging/groep wil voordragen
Verklaring en bevestiging