Recreatieterrein De Bunderkes reserveren, aanvraagformulier

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit e-formulier vraag je, in naam van je vereniging, onderneming of organisatie, toelating voor het gebruik van het recreatieterrein De Bunderkes bij de gemeente Boechout.

Wanneer en hoe dien je dit formulier in?

Het formulier voor frequent gebruik moet ten laatste op 15 mei worden ingediend voor het volgende seizoen dat loopt van 1 september tot 30 juni.
Wie eenmalig gebruikmaakt van De Bunderkes, kan dat 1 week op voorhand aanvragen. 

Wie vult dit formulier in?

Dit formulier moet worden ingevuld door een afgevaardigde (contactpersoon) van de verenging, onderneming of organisatie.

Bijkomende informatie

  • Het gebruik van het recreatieterrein is enkel toegestaan tijdens de afgesproken dagen en uren. Wijzigingen moeten opnieuw aangevraagd worden.
  • Voor het organiseren van een (muziek)evenement doe je eerst een aanvraag in Eaglebe.
  • Voor het gebruik van de vaste elektriciteitskast doe je vooraf een aanvraag via het e-formulier "materialenbank gemeente".
  • Indien je gebruik wil maken van een standpijp voor water af te tappen, dan vraag je dit rechtstreeks aan bij pidpa. 
  • De indiener ontvangt vooraf een contract, vervolgens een uitnodiging tot betaling, bestaande uit het bedrag voor het gebruik (huurprijs) en de waarborg.
    Enkel na ontvangst van de betaling is de reservatie compleet.
  • Alle betwistingen worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.
  • Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
  • Hoeve De Bunderkes is tijdelijk niet beschikbaar omdat er renovatiewerken gepland zijn tot eind juni 2022. Voor toiletten, water of stockage van het materiaal moet de organisatie een oplossing zoeken. 

 

 

 

 
1 Gegevens van de indiener en de vereniging 2 Persoonlijke gegevens 3 Gegevens van de gewenste infrastructuur 4 Wat wil je organiseren? 5 Bijgevoegde stukken
Eenmalig of frequent gebruik
Eenmalig gebruik
:
:
Frequent gebruik
vb. iedere eerste maandag van elke maand
vb. iedere maandag en donderdag, om de twee weken op woensdag
:
:
Datum en tijdstip voor toegang tot het recreatiedomein
:
: