Tweede verblijf

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier verstrek je de gegevens van een tweede verblijf in de gemeente Boechout aan het gemeentebestuur. De aangifte van tweede verblijven is verplicht.

Onder tweede verblijf wordt verstaan: elke private woongelegenheid die niet als hoofdverblijf is geregistreerd bij de gemeente, dit ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en andere vaste woongelegenheden, hier inbegrepen de chalets gelijkgesteld met caravans.

Worden niet beschouwd als tweede verblijf:

  • Lokaal waarin men een beroepsactiviteit uitoefent;
  • Tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens.
  • Leegstaande, ongeschikte¬† en/of onbewoonbare woningen

Uitgebreide informatie en analoog formulier vind je hier:

Wie vult dit formulier in?

Dit formulier wordt ingevuld door diegene die op 1 januari van het jaar het tweede verblijf kan betrekken, hetzij als eigenaar, hetzij als huurder of in welke hoedanigheid ook.  
In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht gebeurt de aangifte verplicht door de vruchtgebruiker, erfpachthouder of de opstalhouder. In geval van mede-eigendom is iedere mede-eigenaar aangifteplichtig voor zijn wettelijk deel.

Wanneer en hoe dien je dit formulier in?

De aangifte moet jaarlijks ten laatste op 1 juni worden ingediend.
Je kunt het e-formulier volledig digitaal invullen en indienen.

 
1 Gegevens van de indiener 2 Gegevens voor de aangifte 3 Bijlagen en Verklaring 4 Controle en indienen
Persoonlijke gegevens
+32
+32
bv. 930518 223 61
Gegevens van de onderneming