Kapvergunning - Vellen van bomen, aanvraag toelating

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier vraag je toelating voor het vellen van een hoogstammige boom met een stamomtrek van

  • minstens 30 cm (op 1 meter hoogte) die binnen een straal van 15 meter van de woning staat,
  • minstens 30 cm en maximaal 100 cm (op 1 meter hoogte) die buiten een straal van 15 meter van de woning staat;

Deze boom staat in woongebieden, agrarisch gebieden en de zones voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s en maakt geen deel uit van een bos, op het grondgebied van de gemeente Boechout.

Voor het vellen van alle andere hoogstammige bomen (niet in bosverband), met een stamomtrek van meer dan 100 cm, moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

Voor kappingen die leiden tot ontbossing is altijd een omgevingsvergunning nodig

Voor het vellen van een boom in bosverband (al dan niet in bosgebied)  moet je een kapmachtiging vragen aan het "Agentschap voor Natuur en Bos".

Ook voor dode of omgewaaide bomen is een vergunning nodig.

Uitgebreide informatie en analoog formulier vind je hier:

Wie vult dit formulier in?

Dit digitaal formulier moet worden ingevuld en ingediend door de eigenaar van de grond waarop de boom staat of diens afgevaardigde.

Wanneer en hoe dien je dit formulier in?

Je kan hier het e-formulier volledig digitaal invullen en indienen, je doet dit minimum vier weken vóór de geplande kapwerken.

 
1 Persoonlijke gegevens 2 Gegevens voor de aanvraag 3 Verklaring 4 Controle en indienen
Persoonlijke gegevens
+32
+32
bv. 930518 223 61
Indien je zelf niet de eigenaar bent, zal je een schriftelijk akkoord van de eigenaar moeten toevoegen bij deze aanvraag