Jef Van Hoofplein & Sint-Bavoplein

Situatieschets

De beleidsvisie van het gemeentebestuur was om tegen 2019 de dorpscentra van Boechout en Vremde op te waarderen. Na de heraanleg rond de stationsomgeving en de dorpskern Vremde staan nog het Sint-Bavoplein en Jef Van Hoofplein op de planning.

De gemeente wil een volledige heraanleg van het Sint-Bavoplein en het Jef Van Hoofplein. Hierdoor krijgen we de kans om verschillende aspecten te bekijken en pijnpunten weg te werken. We willen in eerste instantie de schooltoegangen en het kruispunt verkeersveiliger inrichten. Het parkeren op het Jef van Hoofplein en rondom wordt gereorganiseerd. Buiten het verkeersaspect wil het beleid ook ruimte creëren als ontmoetingsplaats, ingericht als groenzone. De volledige herinrichting geeft ons de mogelijkheid om de beschikbare ruimte beter te benutten.

Voor deze werken werden er een aantal infovergaderingen georganiseerd. Klik hier voor de presentaties en verslagen.

Timing

De werken aan Jef Van Hoofplein, Hovesesteenweg en Sint-Bavoplein zijn afgerond.

Naar aanleiding van de heraanleg zijn er een aantal wijzigingen in de verkeerssituatie op en rond het Jef Van Hoofplein en Sint-Bavoplein.

 • Het dubbelrichtingsfietspad van de Hovesesteenweg wordt verlengd tot aan de Bistweg. Dit fietspad is verboden voor bromfietsers klasse B en speed pedelecs.
 • De zone 30 loopt momenteel achter de Ropstocklei tot en met de Jan Frans Willemsstraat. Vanaf het najaar wordt deze zone uitgebreid met de Ropstocklei.
 • De rijrichting achter de kerk werd omgekeerd (van het Gildenhuis naar de Van Colenstraat).
 • De Bistweg wordt enkelrichting vanaf de parking naar de Alexander Franckstraat. Fietsers en bromfietsen klasse A hebben een apart dubbelrichtingsfietspad.
 • De as Hovesteenweg/Sint-Bavoplein/Alexander Franckstraat wordt een voorrangsbaan. Vanaf de Ropstocklei geldt voorrang aan rechts.
 • Nieuwe fietsstraten: Sint-Bavoplein (deel achter de kerk), Van Colenstraat, Vredeborgstraat, Konijnenbergstraat en het Jef Van Hoofplein vanaf de bib.
 • Kiss & Ride-zone voor de school op de Hovesesteenweg (elke ochtend op weekdagen)
 • Blauwe zone voor de appartementen op het Sint-Bavoplein en op de 11 parkeerplaatsen achter de bibliotheek.
 • Geschrankt parkeren (ipv beurtelings parkeren) in de Ropstocklei + bushalte in Ropstocklei.
 • Buslijn 51 heeft een aangepaste route:
  Vanuit Boechout richting Hove: Heuvelstraat – Lange Kroonstraat – Appelkantstraat – Ropstocklei – Hovesesteenweg
  Vanuit hove naar Boechout: Hovesesteenweg – Sint-Bavoplein – Alexander Franckstraat – Jan Frans Willemsstraat

 

Heraanleg Sint-Bavoplein en omgeving - planningsdossier
Jef Van Hoofplein en Konijnenbergstraat - planningsdossier groene zone