Arbeidskaart

Wat is het?

Een arbeidskaart is een vergunning die aan een buitenlandse werknemer gegeven wordt zodat hij in België mag werken.

Er zijn drie soorten arbeidskaarten:

  • De arbeidskaart A: om elk beroep in loondienst uit te oefenen bij eender welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur.
  • De arbeidskaart B: om te werken voor één welbepaalde werkgever die hiervoor een arbeidsvergunning heeft gekregen. De kaart is beperkt geldig.
  • De arbeidskaart C: om elk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever. Deze kaart is beperkt geldig en kan eventueel worden hernieuwd.

Voor wie is het?

Als je afkomstig bent uit een land dat niet tot de Europese Economische Ruimte (de landen van de EU uitgebreid met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) behoort en in België in loondienst wil werken, heb je een arbeidsvergunning nodig.

Voor Kroaten gelden er nog overgangsmaatregelen. Kroaten hebben toch nog een arbeidskaart nodig om in ons land te kunnen werken.

Je hebt geen arbeidskaart nodig als je:

  • afkomstig bent uit een EU-land
  • gehuwd bent met een Belg of een EER-onderdaan
  • toegelaten bent tot onbeperkt verblijf in België
  • erkend politiek vluchteling bent
  • geregulariseerd werd tot een verblijf van onbeperkte duur

Wat moet je meebrengen?

  • Een recente pasfoto (zie voorschrift pasfoto voor identiteitsdocumenten).
  • De brief van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

Wat kost het?

Een arbeidskaart is gratis.

Wat zijn de stappen?

Arbeidskaart A of C:

Een arbeidskaart A of C moet je zelf aanvragen bij de dienst bevolking in de gemeente waar je woont of bij het VDAB kantoor.
Je moet een aanvraagformulier en een inlichtingenblad invullen.
Het inlichtingenblad moet eensluidend verklaard worden door de gemeente.
Deze documenten moet je samen met een kopie van je verblijfsvergunning en een bewijs van inschrijving opsturen naar het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie.
Na enkele weken zal je thuis een brief ontvangen waarin staat dat je arbeidskaart verzonden werd naar het gemeentehuis.
Je mag je arbeidskaart dan afhalen bij de vdienst bevolking. Hiervoor moet je een pasfoto meebrengen.

Arbeidskaart B:

Een arbeidskaart B moet aangevraagd worden door jouw werkgever.
De kaart wordt pas toegekend nadat de werkgever een arbeidsvergunning heeft gekregen om je voor een bepaalde periode te mogen tewerkstellen.