Rusthuisopname

Is thuis wonen niet langer mogelijk en moet je opgenomen worden in een rusthuis?  Kan je de kosten niet zelf betalen ?

Je kan de tussenkomst van het OCMW aanvragen om een deel van de rusthuisfactuur te betalen.

De maatschappelijk werker doet een sociaal onderzoek naar je financiële mogelijkheden. Ook je kinderen worden in dit onderzoek betrokken. De kinderen betalen een bijdrage afhankelijk van hun inkomen (onderhoudsplicht).  Als ze een laag inkomen hebben, zullen ze niet moeten betalen.