Cambio in Boechout?

Al sinds enkele jaren is het autodeelsysteem Cambio in verschillende steden en gemeenten actief. Om te polsen of er ook in Boechout interesse in dit systeem is, hebben we een korte enquête hierover opgesteld. Neem even de tijd om ze in te vullen. Door de continue stijging van het autoverkeer zetten steden, gemeenten en overheden massaal in op het uitbreiden en aanmoedigen van het gebruik van andere vervoersmiddelen. Zo proberen ze het autogebruik en de luchtvervuiling te beperken of terug te dringen. Een van de oplossingen hiervoor is het opzetten van een autodeelsysteem zoals Cambio.

Alvorens we in Boechout hiermee van start gaan, willen we uiteraard aftoetsen of er voldoende interesse is vanuit de gemeenschap. Het systeem kan enkel functioneren en financieel interessant zijn wanneer het draagvlak voldoende groot is. Om te polsen of onze inwoners hiervoor interesse hebben, stelden we een korte enquête op.

Vind jij dat er in Boechout een Cambio-standplaats moet komen of juist niet? Kan het een meerwaarde voor onze gemeente zijn? Zou jij het ook gebruiken?

Geef je mening hierover. Het invullen van de enquête neemt slechts 10 minuten van je tijd in beslag. Alvast bedankt voor je medewerking.

 

 


Laatste update: 16/02/2018