Gemeentelijke infrastructuur: coronamaatregelen

Coronavirus Boechout

In de strijd tegen het coronavirus, zijn er enkele maatregelen van kracht. 

Maar wat betekent dat voor de gemeentelijke infrastructuur zoals sportpark Sneppenbos of Theater Vooruit? 

Sportpark Sneppenbos:

De buitenruimtes van sportpark Sneppenbos:

 • Kunstgrasvelden, het natuurgras en de atletiekzone:
  • -18 jarigen: maximum 50 personen.
  • +18 jarigen: maximum 10 personen, elks op één helft (inclusief trainer).

De binnenruimtes van sportpark Sneppenbos:

 • Sporthal:
  • -18 jarigen: twee groepen van maximum 20 personen (incl. trainer of begeleider) of één groep van maximum 40 personen. Als twee groepen gelijktijdig sporten, wordt de zaal opgedeeld via de schermen.
  • +18 jarigen: maximum 10 personen per groep, inclusief trainer.
 • Parketzaal en gevechtssportzaal: sowieso maximum 10 personen (incl. trainer of begeleider).

Algemene voorwaarden voor de zalen:

 • Er geldt een tijdslot van 30 minuten tussen elk gebruik van de indoorzalen, om zo al het materiaal te kunnen ontsmetten en de circulatie van sporters veilig te laten plaatsvinden.
 • Voor de sporthal en zaal De Sneppe is er eenrichtingsverkeer, met een aparte in- en uitgang.
 • De vergaderzaal mag alleen gebruikt worden door het personeel.
 • De EHBO-ruimte mag gebruikt worden voor gekwetste personen. De verzorger en gekwetste dragen steeds een mondmasker.
 • De liften mogen door maximum 1 persoon tegelijk gebruikt worden.
 • De buitentrap mag in twee richtingen gebruikt worden, de binnentrap slechts in één richting (beneden à boven). De circulatie zal ter plaatse aangeduid worden.
 • Lockers mogen gebruikt worden, maar na elk gebruik moet het handvat ontsmet worden.
 • Elke club voorziet voor haar leden het nodige materiaal om de hygiënemaatregelen na te kunnen leven.

Kleedkamers en douches mogen open:

 • Kleedkamers worden beperkt tot maximum 10 personen voor personen uit dezelfde ploeg. Voor ploegen met sporters +18 jaar kunnen geen kleedkamers gebruikt worden.
 • De kleedkamer en douches moeten gereinigd worden tussen elke bubbel door de verantwoordelijke van de sportbubbel. Sportpark Sneppenbos voorziet het nodige poetsmateriaal om de kleedkamers en douches te reinigen.
 • De kleedkamers en douches worden in bepaalde volgorde toegekend:
  • Kleedkamers worden bij voorrang steeds toegewezen voor wedstrijden, dan voor trainingen of recreatief gebruik.
  • Sportbubbels hebben voorrang op individuele sporters.
  • Verenigingen of sporters moeten vooraf aangeven of ze er gebruik van willen maken, zodat het sportpark tijdig kan verwittigen of het al dan niet kan.

Voor de reservatie van sportterreinen worden de normale voorrangsregels volgens het reglement toegepast. Er is besloten om de tarieven te behouden. Last minute reservaties worden niet toegestaan. Zo kan iedereen zich tijdig en goed kan organiseren. Je kan reserveren via https://boechout.zaalreservatie.be/.

Elke club duidt een coronaverantwoordelijke aan die voor de gemeente als aanspreekpunt kan dienen i.v.m. de genomen maatregelen in de club of vereniging. Deze persoon communiceert vooraf die maatregelen en de eventuele gevraagde ondersteuning (infrastructuur@boechout.be). 

Er moeten aanwezigheidslijsten opgemaakt worden bij trainingen en wedstrijden.

Het sportpark is verboden voor toeschouwers tijdens trainingen, wedstrijden en kinderkampen. Kinderen –18 jaar mogen wel begeleid worden door een ouder tot aan de training (inkomdeur). Maar je kan als ouder de training niet bijwonen.

Het Grand Café en de kantine van sporting Vremde zijn weer open. Ze kunnen bereikt worden via de buitentrap.

Jan Frans Willemsschool

De sportinfrastructuur van de Jan Frans Willemsschool is niet beschikbaar tot en met 31 augustus.

Sint-Gabriëlcollege

De sportinfrastructuur van het Sint-Gabriëlcollege is niet beschikbaar tot en met 31 augustus.

Theater Vooruit

Theater Vooruit is gesloten tot en met 31 augustus.

De Bunderhoeve 

De Bunderhoeve is gesloten tot en met 31 augustus. 

Oud gemeentehuis van Vremde

 • Het oud gemeentehuis van Vremde is gesloten tot en met 31 augustus. 
 • Enkel de oudercontacten van de kunstacademie mogen doorgaan. Hiervoor zal er voor elke leerling (met zijn of haar ouders) een tijdsslot worden bepaald. Bezoekers die ouder zijn dan 12 jaar, moeten een mondmasker dragen.

Zaal Den Boom

Zaal Den Boom is gesloten tot en met 31 augustus.

BKO De Wigwam

De infrastructuur van BKO De Wigwam is niet beschikbaar tot en met 31 augustus. 


Laatste update: 30/07/2020