Huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus

Coronavirus Boechout

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, zijn er enkele maatregelen van kracht. Voor de naleving ervan rekenen we op ieders verantwoordelijkheid. Bedankt om mee bij te dragen tot de gezondheid van ons allemaal.

Bekijk hieronder de maatregelen die op dit moment van kracht zijn.  

 

Individuele gedrag

Enkele basisregels:

 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • De hygiënemaatregelen zijn essentieel.
 • Er geldt een veiligheidsafstand van 1,50 meter, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin en voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling. 
 • Er geldt een nachtklok tussen middernacht en 5 uur 's morgens. Uitzondering: essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werkverkeer.
 • Samenscholingen met meer dan 4 personen zijn verboden in de openbare ruimte. Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee bij de groep van vier waarmee je mag samenkomen.
 • Je mag met maximum 1 dezelfde persoon nauw contact hebben, bovenop de mensen waarmee je eventueel samenwoont. Nauw contact wil zeggen dat je de afstandsregel niet hoeft te respecteren. Deze persoon is je knuffelcontact.
 • Je mag maximum 1 knuffelcontact per gezin tegelijkertijd bij je thuis uitnodigen.
 • Wie alleen woont, mag z'n knuffelcontact en nog één andere persoon thuis uitnodigen. Deze personen mogen niet op hetzelfde moment in je huis zijn. 

Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar moet VERPLICHT een mondmasker dragen: 

 • In winkels en winkelcentra.
 • In winkelstraten als het druk is (in de Heuvelstraat tijdens de openingsuren van de winkels).
 • Op drukke plaatsen.
 • In de omgeving van scholen: bij het begin en het einde van een schooldag, binnen een straal van 200 meter van in- en uitgangen, van kleuterscholen, lagere scholen, hogescholen, universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs.
 • In horecazaken, tenzij je aan tafel zit.
 • In openbare gebouwen.
 • In het recyclagepark.
 • Op markten.
 • Op het openbaar vervoer.
 • In bibliotheken.
 • In bioscopen.
 • In musea.
 • In theater-, concert- en conferentiezalen.
 • In auditoria.
 • Op de kermis.
 • In gebedshuizen.

Deze verplichting geldt NIET: 

 • Tijdens het nuttigen van eten en drinken.
 • In de private sfeer (thuis).
 • Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 

Onderwijs en buitenschoolse kinderopvang

Mondmaskerplicht

In de provincie Antwerpen geldt een mondmaskerplicht in de omgeving van scholen: bij het begin en het einde van een schooldag, binnen een straal van 200 meter van in- en uitgangen, van kleuterscholen, lagere scholen, hogescholen, universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs.

BKO De Wigwam

BKO De Wigwam blijft open en alle kinderen blijven welkom, tenzij ze ziek zijn of in verplichte thuisisolatie verblijven. Wat wijzigt er?

 • Je mag slechts uitzonderlijk in de speelruimte komen met mondmasker.
 • Gesprekken met de kinderbegeleiders gebeuren op een veilige afstand of bij voorkeur digitaal.

Verplichte quarantaine na verblijf in rode zone

Het Overlegcomité van woensdag 30 december besliste om de reisregels aan te scherpen. De reisregels zijn aangescherpt om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke verspreiding van nieuwe varianten van het virus tegen te gaan. Hoe beter de regels worden opgevolgd, hoe beter voor de samenleving in het algemeen en dus ook voor de scholen.

Wat met leerlingen of personeelsleden die terugkeren uit een oranje of rode zone?

Reizen naar het buitenland is afgeraden. Reizigers die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, worden beschouwd als een hoogrisicocontact.

Ze zijn verplicht om:

 • het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen. Je vindt het hier.
 • zich onmiddellijk na terugkeer te laten testen. Zeven dagen na aankomst moeten ze zich opnieuw laten testen. In afwachting van een negatief resultaat van de tweede test, gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine. 

Tijdens deze verplichte quarantaineperiode kan je als school leerlingen of personeelsleden weigeren. Het zou een gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen of personeelsleden tot de school toe te laten. Leerlingen die ondanks reizen toch naar school komen, worden in een afzonderlijke ruimte gehouden om door hun ouders terug opgehaald te worden.

Voor leerlingen in quarantaine die niet ziek zijn kan je een vorm van afstandsonderwijs organiseren. Maar dit is niet verplicht. Hoe je dit inricht, bepaal je als school zelf.

Let wel: kinderen en personeelsleden die vóór 31 december terugkwamen uit een rode zone, waren verplicht om het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen. Ze waren echter niet standaard verplicht om in quarantaine te gaan. Deze kinderen en personeelsleden kan je enkel weigeren indien uit het formulier blijkt dat ze in quarantaine moesten.

Bekijk ook:

Economie

Telewerk

Telewerk is verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.

Winkels

Winkels zijn open. Er gelden strikte hygiënische voorwaarden:

Voor de klanten:

 • Houd afstand, draag een mondmasker en ontsmet je handen bij het binnengaan.
 • Winkel alleen. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt. 
 • Winkel maximaal 30 minuten per winkel. 

Voor de winkels:

 • Houd afstand, draag een mondmasker en ontsmet je handen geregeld.
 • De preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers.
 • Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten.
 • Personeel krijgt een passende opleiding.
 • Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel.  Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de afstandsregels gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden.
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur.
 • Het verkopen van alcohol voor meeneemgebruik is verboden na 20 uur. Dit verbod geldt voor nachtwinkels, tankstations en afhaalrestaurants.
 • De voorwaarden hebben ook betrekking op het maximaal aantal klanten per vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte:
  • Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m².
  • Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels.
  • Grote winkels van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.
  • De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, zo georganiseerd, dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Markten

Wekelijkse markten kunnen plaatsvinden. 

Contactberoepen

Kappers zijn open. Andere niet-medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld schoonheids-, massage- en nagelsalons, kunnen vanaf 1 maart opnieuw aan de slag.

Horeca

Horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants zijn gesloten. Je kan eten afhalen tot 22 uur 's avonds.

 • Heb je een restaurant of café en wil je je terras uitbreiden? Dan kan je dat aanvragen via de dienst Lokale Economie (middenstand@boechout.be). 

Op 9 oktober vaardigde de gouverneur van Antwerpen een besluit uit over seizoenarbeid in de coronaperiode

Cultuur, vrije tijd en religie

Cultuur en vrije tijd

Open:

 • Zwembaden
 • Musea
 • Dierentuinen (enkel buitenactiviteiten)
 • Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings
 • Bibliotheken
 • Buitenspeeltuinen

Gesloten:

 • Cultuurhuizen
 • Bioscopen
 • Casino's
 • Pretparken 

Religie

 • Een maximum van 15 personen mag de volgende activiteiten bijwonen: erediensten, burgerlijke huwelijken en begrafenissen en crematies.
 • Gebedshuizen zijn open. Je mag met maximum 4 personen zijn. Hou 1,50 meter afstand en draag een mondmasker.

Sport

Kinderen tot en met 12 jaar:

 • Indoorsportactiviteiten in georganiseerd verband zijn toegelaten, met maximum 10 kinderen per groep. Enkel de kinderen en de trainer worden binnen toegelaten en er is minimum één meerderjarige trainer aanwezig.
 • Outdoorsportactiviteiten in georganiseerd verband zijn toegelaten, met maximum 10 kinderen per groep. Er is minimum één meerderjarige trainer aanwezig.

Sportkampen in- en outdoor zijn toegelaten, maar overnachtingen zijn verboden. Voor de krokusvakantie zijn er maximum 25 kinderen per groep toegelaten (+ minimum één trainer).

Jongeren en volwassenen ouder dan 12 jaar: 

 • Indoorsportactiviteiten zijn verboden, zowel georganiseerd als niet-georganiseerd.
 • 13-18: Outdoorsportactiviteiten in georganiseerd verband voor jongeren tussen 13 en 18 jaar zijn toegelaten, met maximum 10 personen per groep. Er is minimum één trainer aanwezig en hij/zij draagt een mondmasker én respecteert de regels van social distancing. 
 • 18+: Outdoorsportactiviteiten in georganiseerd verband zijn verboden. Je mag wel outdoor sporten, indien je met maximum 4 personen sport en dat altijd met een afstand van 1,5 meter. Een trainer behoort inclusief tot die 4 personen.

Outdoor sportkampen voor jongeren tot en met 18 jaar zijn toegelaten, maar overnachtingen zijn verboden. Voor de krokusvakantie zijn er maximum 10 jongeren per groep toegelaten (+ minimum één trainer). Indoor sportkampen zijn verboden.

Algemene regels:

 • Op één indoorterrein wordt maximum één groep van 10 sporters toegelaten. Een kruising van sportbubbels is niet toegelaten.
 • Op één voetbalveld kunnen vier groepen van 10 sporters tot 18 jaar sporten. Een kruising van sportbubbels is niet toegelaten.
 • Toeschouwers zijn verboden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor één lid van het gezin/familie die tijdens de training aanwezig mag blijven (bv. in functie van het brengen en halen van het kind). 
 • Wedstrijden zijn verboden.
 • Kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht, behalve tijdens het sporten zelf. De trainer draagt wel steeds een mondmasker.
 • Registratie is verplicht.
 • Voor en na het sporten de handen wassen en het sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaken.
 • Iedereen moet de veiligheidsprotocollen volgen.

Voor meer informatie over sporten verwijzen we je door naar volgende websites:

Reizen

Niet-essentiële reizen van en naar België zijn tijdelijk verboden. Moet je toch naar het buitenland? Op https://www.info-coronavirus.be/nl/ vind je het formulier om een verklaring op eer af te leggen dat je reis essentieel is. 

Quarantaine en isolatie

Quarantaine betekent dat je je preventief afzondert, om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken. Isolatie betekent dat je thuis blijft als je ziek bent of positief testte op het coronavirus.

Quarantaine

Je moet in quarantaine:

 • zodra je je ziek voelt, maar nog geen positieve coronatest hebt afgelegd.
 • wanneer je een hoogrisicocontact had met een persoon die besmet is met het coronavirus. Een hoogrisicocontact betekent dat je langer dan 15 minuten bij elkaar was op minder dan 1,5 meter afstand en zonder allebei correct een mondmasker te dragen.
 • wanneer je langer dan 48 uur in het buitenland was en je na het invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) een sms krijgt. Opgelet: als je uit een rode zone komt, moet je verplicht in quarantaine en je laten testen op dag 1 en dag 7 na terugkeer. In afwachting van een negatieve test op dag 7, ga je in quarantaine. 
 • alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen, moeten verplicht 10 dagen in quarantaine gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7. 

Procedure

 • Blijf zeven dagen in je huis.
 • Je krijgt een test:
  • zeven dagen na de dag dat je contact had met een persoon die corona heeft
  • op dag 1 en dag 7 nadat je thuis komt van je reis
 • Is jouw test op dag 7 negatief ? Dan mag je uit de quarantaine. Blijf nog 7 dagen extra waakzaam.
 • Is jouw test op dag 7 positief? Ga in isolatie. Blijf nog minstens 10 dagen in je huis.
 • Voel je je ziek ? Neem contact op met je huisarts.

Opgelet! Krijg je geen test (bijvoorbeeld kinderen onder de 6 jaar)? Dan blijf je 10 dagen in je huis. Na 10 dagen mag je je huis verlaten. Blijf nog 4 dagen extra waakzaam.

Wat moet je doen?

 • Draag altijd een mondneusmasker
 • Je mag alleen naar de apotheek, de dokter of de supermarkt
 • Laat geen andere personen in je huis
 • Je mag niet op bezoek bij anderen
 • Je mag in je tuin of op je terras zitten
 • Je meet 2 keer per dag je temperatuur
 • Zet je ramen open
 • Poets elke dag wat je veel aanraakt (bijvoorbeeld deurklinken, kranen, lichtschakelaars, etc.)
 • Gebruik andere spullen dan de personen die in je huis wonen (bijvoorbeeld andere borden, handdoeken, lakens, etc.)
 • Gebruik een ander toilet dan de personen die in je huis wonen, als het kan
 • Gebruik een andere badkamer dan personen die in je huis wonen, als het kan

Volg je de regels voor quarantaine of isolatie niet, dan kan je een straf of boete krijgen.

Mag je werken?

Als je kan thuis werken, moet je thuis werken. Je gaat niet naar kantoor. Als je niet kan thuis werken, krijg je een quarantainecertificaat.

Je kan ook een beroep doen op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Zelfstandigen die door quarantaine of zelfisolatie niet kunnen werken, kunnen een beroep doen op een overbruggingsrecht.

Opgelet! Test je positief maar ben je zorgverlener en is je aanwezigheid nodig op het werk ? Dan kan je uitzonderlijk opnieuw aan het werk. Dit kan enkel als er geen andere oplossingen zijn om personeel te vinden en positief getest zorgpersoneel kan enkel aan de slag in COVID-afdelingen bij COVID-patiënten. Raadpleeg de draaiboeken van je sector voor de voorwaarden.

Isolatie

Je moet in isolatie wanneer je positief test op het coronavirus. De isolatie duurt minstens 10 dagen.

Procedure

 • Blijf 10 dagen in je huis.
 • Verlaat je huis pas na 10 dagen
  • als je al minstens 3 dagen geen koorts meer hebt
  • als je geen respiratoire problemen meer hebt (benauwdheid, problemen met ademhaling).

Wat moet je doen?

 • Ga niet naar buiten
 • Je mag in je tuin of op je terras zitten
 • Laat geen andere personen in je huis
 • Je mag niet op bezoek
 • Zet je ramen open
 • Poets elke dag wat je veel aanraakt (bijvoorbeeld deurklinken, kranen, lichtschakelaars, etc.)
 • Blijf weg van de personen die in je huis wonen.
 • Gebruik andere spullen dan de personen die in je huis wonen (bijvoorbeeld andere borden, handdoeken, lakens, etc.)
 • Gebruik een ander toilet dan de personen die in je huis wonen, als het kan
 • Gebruik een andere badkamer dan personen die in je huis wonen, als het kan
 • Gebruik een andere slaapkamer dan de personen die in je huis wonen, als het kan.

Volg je de regels voor quarantaine of isolatie niet, dan kan je een straf of boete krijgen.

Zit je in quarantaine en is er niemand om je te helpen?

Mail naar welzijn@boechout.be of bel tijdens de openingsuren 03 460 18 81 van de dienst Welzijn.
Al je (hulp)vragen worden in alle vertrouwelijkheid behandeld.


Laatste update: 15/02/2021