Huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus

Coronavirus Boechout

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, zijn er enkele maatregelen van kracht. Voor de naleving ervan rekenen we op ieders verantwoordelijkheid. Bedankt om mee bij te dragen tot de gezondheid van ons allemaal.

 • Voor alle informatie over de federale maatregelen kan je terecht op www.info-coronavirus.be. Hier vind je ook de veelgestelde vragen en laatste updates over de evolutie van het virus in ons land. 
 • Voor alle informatie over onze eigen gemeente kan je terecht op www.boechout.be/coronavirus.

Bekijk hieronder de maatregelen die op dit moment van kracht zijn.

 

 

Individuele gedrag

Enkele basisregels:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
 • De veiligheidsafstand van 1,50 meter blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin of dezelfde sociale bubbel en voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling. 
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. 
 • Als gezinsbubbel mag je nauw contact hebben met 5 andere en steeds dezelfde volwassenen, kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen. De 5 contacten moeten tot anders bericht hetzelfde blijven.
 • Samenscholingen met meer dan 10 personen zijn verboden in de openbare ruimte. In deze groep van tien personen moeten de aanwezige minderjarigen worden meegeteld.
 • Blijf thuis als je ziek bent.

Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar moet VERPLICHT een mondmasker dragen: 

 • In winkels en winkelcentra.
 • In winkelstraten (Heuvelstraat).
 • Op drukke plaatsen.
 • In horecazaken, tenzij je aan tafel zit.
 • In openbare gebouwen.
 • In het recyclagepark.
 • Op markten.
 • Op het openbaar vervoer.
 • In bibliotheken.
 • In bioscopen.
 • In musea.
 • In theater-, concert- en conferentiezalen.
 • In auditoria.
 • Op de kermis.
 • In gebedshuizen.

Deze verplichting geldt NIET: 

 • Tijdens het nuttigen van eten en drinken.
 • In de private sfeer (thuis).
 • Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 

Onderwijs en buitenschoolse kinderopvang

De scholen en BKO zijn volop bezig met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar. Ouders worden ingelicht via de scholen en de BKO zelf. 

Handelaars, ondernemingen en horeca

Telewerk is verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.

Winkels mogen open, onder volgende voorwaarden:

 • Je mag met maximaal twee personen naar de winkel. 
 • Een mondmasker dragen is verplicht in winkels en in winkelstraten (Heuvelstraat).
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur openblijven.
 • Het verkopen van alcohol voor meeneemgebruik is verboden tussen 22 en 6 uur. Dit verbod geldt voor nachtwinkels, tankstations en afhaalrestaurants.

Horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants mogen open, onder volgende voorwaarden:

 • Een afstand van 1,50 meter tussen de gezelschappen moet te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,80 meter. 
 • Enkel zitplaatsen aan tafels zijn toegestaan. Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.
 • Het gezelschap aan een tafel kan bestaan uit de personen die behoren tot hetzelfde huishouden en de maximum 5 vaste contacten van het huishouden, met een maximum van 10 personen per tafel. 
 • Iedereen is verplicht een mondmasker te dragen in horecazaken, behalve wanneer je aan tafel zit.
 • Bediening aan de bar is niet toegestaan.
 • Horecazaken zijn verplicht om de gegevens van één klant per tafel te registreren (naam, contactgegevens). Om contactonderzoek mogelijk te maken, moeten deze gegevens 14 dagen worden bijgehouden. Daarna moeten ze vernietigd worden. De gegevens mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het coronavirus.
 • Terrassen en openbare ruimtes worden georganiseerd met dezelfde regels als deze die binnen gelden.
 • Horecagelegenheden mogen tot 1 uur openblijven.
 • De normale sluitingsdagen en openingsuren blijven gelden.

Recepties en banketten met privékarakter kunnen plaatsvinden voor personen die onder hetzelfde dak wonen met maximum 5 steeds dezelfde personen, met een maximum van 10 personen in totaal. De recepties en banketten moeten georganiseerd worden volgens het geldende protocol wanneer ze in een publiek toegankelijke plaats doorgaan. 

Heb je een restaurant of café en wil je je terras uitbreiden? Dan kan je dat aanvragen via de dienst Lokale Economie (middenstand@boechout.be). 

Binnenspeeltuinen, wellnesscentra en sauna's mogen open.

Cultuur

Professioneel georganiseerde publieksevenementen - zoals een theatershow of muziekoptreden - zijn mogelijk, voor zover er een goedgekeurd sectorprotocol (sectorgidscultuur.be) bestaat. Ook publieksevenementen die volgens de gemeentelijke veiligheidscel kennelijk en aantoonbaar aan dezelfde voorwaarden beantwoorden zijn toegelaten. 

Voorwaarden: 

 • Met een zittende groep van maximum 100 personen binnen (200 vanaf 1 september 2020). 
 • Met een zittende groep van maximum 200 personen buiten (400 vanaf 1 september 2020). 
 • Met respect voor de onderlinge afstand van 1,50 meter.

Niet-professioneel georganiseerde publieksevenementen, bv. de plaatselijke voetbalclub die een fuif organiseert zonder toelating van de gemeente, zijn verboden. 

Ook staande recepties en feesten zijn niet toegestaan. 

Wat betekent dit voor de gemeentelijke infrastructuur? 

Sommige evenementen in Boechout zijn afgelast of uitgesteld. Bekijk hier de lijst. 

Sport

Alle sportactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:

Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband:

Deze activiteiten mogen enkel worden uitgeoefend binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen maximum met 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.

Sportactiviteiten in een georganiseerd verband:

Deze activiteiten kunnen plaatsvinden:

 • Met maximum 50 personen.
  • indoor maximum 1 sporter per 30m² voor sporters ouder dan 12 jaar.
  • indoor maximum 1 sporter per 15m2 voor kinderen jonger dan 12 jaar.
  • wanneer in een sporthal 2 of 3 groepen tegelijk kunnen sporten, moeten deze groepen gescheiden worden door een scherm tussen de terreinen. 
  • outdoor is er geen max. m2-richtlijn, maar hanteren we maximum 1 groep van 50 personen per half voetbalveld. 
 • Steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.
 • Voor en na het sporten de handen wassen en het sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaken.
 • Iedereen moet de veiligheidsprotocollen volgen.
 • Individuele registratie is verplicht op te volgen door de sportvereniging.
 • Douches en kleedkamers blijven gesloten, behalve voor scheidsrechters. Zij gebruiken individueel douche en kleedkamer. 

Sportcompetities:

Sportcompetities mogen plaatsvinden. 

Toeschouwers:

Wat betreft het publiek geldt een maximum aantal toeschouwers:

 • 100 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt (200 vanaf 1 september 2020).
 • 200 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt (400 vanaf 1 september 2020).

De opvang van de toeschouwers wordt georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de inrichtende sportvereniging:

 • De toeschouwers moeten zich registreren voor aanvang van de training of wedstrijd.
 • De toeschouwers moeten een mondmasker dragen en de handen ontsmetten voor aanvang van de training of wedstrijd.
 • Er wordt gezorgd voor een maximale spreiding van de toeschouwers, dat de test doorstaat volgens het Covid Event Risk Model (CERM).
 • Het is verboden om promotie te maken of extra op te roepen om te komen supporteren voor trainingen of wedstrijden. Toeschouwers zijn er dus eerder occasioneel. Sportverenigingen wijzen leden en supporters erop dat personen die ziek zijn of zich in een situatie van quarantaine bevinden, niet welkom zijn op trainingen of wedstrijden. 

Voor sporten in fitnesscentra:

Indoor fitness is toegestaan onder volgende, zeer strikt te interpreteren voorwaarden:

 • Elke persoon moet te allen tijde over minstens 10m2 beschikken.
 • De onderlinge afstand tussen de personen en de toestellen bedraagt minstens 1,5 meter.
 • De binnenruimte wordt geventileerd tijdens het sporten.
 • De toestellen worden gedesinfecteerd tussen het achtereenvolgend gebruik ervan.
 • Mondmaskers moeten niet tijdens het sporten, enkel de begeleider moet er één dragen. 

Bekijk hier het protocol dat gevolgd moet worden door fitnesscentra. 

Outdoor fitness is toegestaan onder volgende, zeer strikte te interpreteren voorwaarden:

 • In de fitnessruimte buiten mogen in het totaal nooit meer dan 10 personen en een begeleider aanwezig zijn.
 • De onderlinge afstand tussen de personen bedraagt minstens 2 meter, behalve tijdens het trainen, dragen de aanwezigen een mondneusmasker.
 • De toestellen worden gedesinfecteerd tussen het achtereenvolgend gebruik ervan.

Kantines:

Kantines van sportverenigingen kunnen openen onder dezelfde voorwaarden als horecazaken. 

Voor meer informatie over sporten verwijzen we je door naar volgende websites:

Markt en kermis

Markten (met inbegrip van brocante- of rommelmarkten) en kermissen kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid. Op alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19- coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de social distance regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de "Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Reizen

Alle informatie over reizen, vind je terug op de website van Buitenlandse Zaken.


Laatste update: 10/09/2020