Huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus

Coronavirus Boechout

Er zijn enkele maatregelen van kracht in ons land om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor de naleving van de maatregelen rekenen we op ieders verantwoordelijkheid. Bedankt om mee bij te dragen tot de gezondheid van ons allemaal.

Op dit moment zijn de volgende maatregelen van kracht:

Individuele gedrag

Enkele basisregels:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
 • De veiligheidsafstand van 1,50 meter blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin en voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling. 
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. 
 • Als gezinsbubbel mag je contact hebben met 5 andere volwassenen, kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen. De 5 contacten moeten gedurende de komende vier weken hetzelfde blijven.
 • Samenscholingen met meer dan 10 personen zijn verboden in de openbare ruimte. 
 • Het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30 en 6 uur. Iedereen moet thuis zijn tussen deze uren, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis, vakantie …). 
 • Iedereen boven 12 jaar is verplicht om te allen tijde op het openbaar domein en op elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats van de provincie Antwerpen een mondneusmasker bij zich te hebben. 

Het dragen van een mondmasker voor personen ouder dan 12 jaar is verplicht:

 • Overal op het openbaar domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,50 meter niet gewaarborgd kan worden. Deze verplichting geldt niet:
  - Tijdens het nuttigen van eten en drinken
  - In de private sfeer (thuis)
  - Tijdens het intensief sporten in daartoe bestemde sportinfrastructuur of op plaatsen waar het risico op besmetting nihil is door de kortstondigheid van het passeren van andere personen. Sporters dragen een mondmasker tot ze in de sportzaal of op het sportterrein zijn.
 • In alle openbare gebouwen.
 • In winkels.
 • In horecazaken, tenzij je aan je tafel zit.
 • In het recyclagepark.

Onderwijs en buitenschoolse kinderopvang

De scholen en BKO zijn volop bezig met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar. Ouders worden ingelicht via de scholen en de BKO zelf. 

Handelaars, ondernemingen en horeca

Telewerk is verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.

Winkels mogen open, onder volgende voorwaarden:

 • Je gaat steeds alleen naar de winkel, behalve als er minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben bij je zijn. Je mag maximaal 30 minuten in de winkel blijven, behalve wanneer je een afspraak hebt.
 • Een mondmasker dragen is verplicht.
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur openblijven.
 • Het verkopen van alcohol voor meeneemgebruik is verboden tussen 22 en 6 uur.

Horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants mogen open, onder volgende voorwaarden:

 • Een afstand van 1,50 meter tussen de gezelschappen moet te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,80 meter.
 • Het gezelschap aan een tafel is beperkt tot vier personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin.
 • Enkel zitplaatsen aan tafels zijn toegestaan.
 • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.
 • Iedereen is verplicht een mondmasker te dragen in horecazaken, behalve wanneer je aan tafel zit.
 • Bediening aan de bar is niet toegestaan.
 • Horecazaken zijn verplicht om de individuele gegevens van hun klanten te registreren. Om contactonderzoek mogelijk te maken, moeten deze gegevens 4 weken worden bijgehouden. Daarna moeten ze vernietigd worden. De gegevens mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het coronavirus.
 • Terrassen en openbare ruimtes worden georganiseerd met dezelfde regels als deze die binnen gelden.
 • Horecagelegenheden mogen tot 23 uur openblijven.
 • De normale sluitingsdagen en openingsuren blijven gelden.

Heb je een restaurant of café en wil je je terras uitbreiden? Dan kan je dat aanvragen via de dienst Lokale Economie (middenstand@boechout.be). 

Binnenspeeltuinen, wellnesscentra en sauna's mogen open.

Cultuur

Culturele activiteiten zonder publiek mogen doorgaan onder volgende voorwaarden:

 • In een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging.
 • Steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige toezichter.
 • Met een zittende groep van maximum 100 personen. 
 • Met respect voor de onderlinge afstand van 1,50 meter.

Sport

Alleen contactloos sporten is toegestaan. Sporten in groepsverband met meer dan 10 personen is verboden voor sporters boven de 18 jaar.  

Contactloos sporten mag, als: 

 • Het in georganiseerd verband gebeurt.
 • Het in een groep van maximum 10 personen gebeurt.
 • Er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is.
 • Iedereen voor en na het sporten z’n handen wast en het sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt.
 • Iedereen de veiligheidsprotocollen volgt.

Fitnesscentra moeten gesloten blijven.

Toeschouwers voor trainingen en wedstrijden zijn niet toegelaten.

Voor meer informatie over sporten verwijzen we je door naar volgende websites:

Wat betekent dit voor de gemeentelijke infrastructuur? 

Dat lees je hier. 

Evenementen

Alle evenementen en feesten zijn verboden. Feestzalen moeten gesloten blijven, behalve voor uitvaartceremonies.

Wat betekent dit voor de gemeentelijke infrastructuur? 

Dat lees je hier. 

Markt en kermis

Kermissen zijn verboden.

De wekelijkse markt mag doorgaan, onder de volgende voorwaarden:

 • Iedereen is verplicht een mondmasker te dragen.
 • Je gaat steeds alleen naar de markt, behalve als er minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben bij je zijn. Je mag maximaal 30 minuten op de markt blijven.
 • De marktkramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten.
 • Kramen die ingericht zijn als een horecagelegenheid zijn niet toegelaten op markten.

Reizen

Alle informatie over reizen, vind je terug op de website van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie?

 • Voor alle informatie over de federale maatregelen kan je terecht op https://www.info-coronavirus.be/. Hier vind je ook de veelgestelde vragen en laatste updates over de evolutie van het virus in ons land. 
 • Voor alle informatie over de provinciale maatregelen kan je terecht op https://www.cathyberx.be/. Hier vind je ook de veelgestelde vragen.
 • Voor alle informatie over onze eigen gemeente kan je terecht op www.boechout.be/coronavirus.

Laatste update: 30/07/2020