Huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus

Coronavirus Boechout

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, zijn er enkele maatregelen van kracht. Voor de naleving ervan rekenen we op ieders verantwoordelijkheid. Bedankt om mee bij te dragen tot de gezondheid van ons allemaal.

Bekijk hieronder de maatregelen die op dit moment van kracht zijn.  

 

Individuele gedrag

Enkele basisregels:

 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • De hygiënemaatregelen zijn essentieel.
 • Er geldt een veiligheidsafstand van 1,50 meter, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin en voor kinderen jonger dan 13 jaar onderling. 
 • Je mag met maximum 1 dezelfde persoon nauw contact hebben, bovenop de mensen waarmee je eventueel samenwoont. Nauw contact wil zeggen dat je de afstandsregel niet hoeft te respecteren.
 • Buiten mag je met een groep van maximum 10 personen zijn (exclusief kinderen jonger dan 13). Je moet 1,5 meter afstand houden.
 • Tussen 24 uur ‘s nachts en 5 uur ’s morgens mag je met maximum 3 personen op straat zijn (exclusief kinderen jonger dan 13).
 • Thuis mag je 2 personen tegelijkertijd ontvangen (exclusief kinderen jonger dan 13). Dit moeten 2 personen zijn die samenwonen. Je moet 1,5 meter afstand houden.

Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar moet VERPLICHT een mondmasker dragen: 

 • In winkels en winkelcentra.
 • In winkelstraten als het druk is (in de Heuvelstraat tijdens de openingsuren van de winkels).
 • Op drukke plaatsen.
 • In de omgeving van scholen: bij het begin en het einde van een schooldag, binnen een straal van 200 meter van in- en uitgangen, van kleuterscholen, lagere scholen, hogescholen, universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs.
 • In horecazaken, tenzij je aan tafel zit.
 • In openbare gebouwen.
 • In het recyclagepark.
 • Op markten.
 • Op het openbaar vervoer.
 • In bibliotheken.
 • In bioscopen.
 • In musea.
 • In theater-, concert- en conferentiezalen.
 • In auditoria.
 • Op de kermis.
 • In gebedshuizen.

Deze verplichting geldt NIET: 

 • Tijdens het nuttigen van eten en drinken.
 • In de private sfeer (thuis).
 • Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 

Onderwijs en buitenschoolse kinderopvang

Lager en secundair onderwijs

In Vlaanderen mogen alle leerlingen voltijds naar school.

SAMWD en SASK

SAMWD en SASK Lier organiseren hun lessen vanaf 19 april in code rood. Volg de actuele informatie op de website

 • Voor alle leerlingen jonger dan 12 jaar zullen er groepen van maximaal 10 leerlingen les kunnen volgen. De leerkrachten maken hierover afspraken met de ouders en de leerlingen om de groepsverdeling te maken. 
 • Voor de leerlingen ouder dan 12 jaar blijven de maatregelen in code rood ongewijzigd: dus 1 op 1 voor alle instrumentlessen en dynamische lessen en maximaal 4 personen voor de statische lessen. 

Het organiseren van publieke activiteiten is in code rood niet toegelaten. Het is nog niet duidelijk of er toeschouwers aanwezig kunnen zijn bij de examens in mei/juni. 

BKO De Wigwam

BKO De Wigwam is geopend volgens de normale uren. Alle kinderen zijn welkom. 

Mondmaskerplicht

In de provincie Antwerpen geldt een mondmaskerplicht in de omgeving van scholen: bij het begin en het einde van een schooldag, binnen een straal van 200 meter van in- en uitgangen, van kleuterscholen, lagere scholen, hogescholen, universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs.

Bekijk ook:

Economie

Telewerk

Telewerk is verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.

Winkels

Winkels zijn open. Je mag vergezeld worden van één ander lid van je huishouden.

Er gelden strikte hygiënische voorwaarden:

Voor de klanten:

 • Houd afstand, draag een mondmasker en ontsmet je handen bij het binnengaan.
 • Winkel maximaal 30 minuten per winkel. 

Voor de winkels:

 • Houd afstand, draag een mondmasker en ontsmet je handen geregeld.
 • De preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers.
 • Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten.
 • Personeel krijgt een passende opleiding.
 • Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel.  Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de afstandsregels gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden.
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur.
 • Het verkopen van alcohol voor meeneemgebruik is verboden na 20 uur. Dit verbod geldt voor nachtwinkels, tankstations en afhaalrestaurants.
 • De voorwaarden hebben ook betrekking op het maximaal aantal klanten per vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte:
  • Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m².
  • Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels.
  • Grote winkels van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.
  • De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, zo georganiseerd, dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Markten

Wekelijkse markten kunnen plaatsvinden. 

Contactberoepen

Kappers en andere niet-medische contactberoepen zijn open.

Horeca

Terrassen van cafés en restaurants zijn open, onder deze strikte voorwaarden: 

 • Je mag met maximaal 4 personen aan één tafel aanschuiven (of met meer personen, indien van hetzelfde huishouden).
 • Tussen de gezelschappen is minstens 1,5 meter afstand.
 • Er zijn enkel zitplaatsen aan tafel.
 • Mondmaskers zijn verplicht voor personeel en klanten (tenzij je aan tafel zit).
 • Er is geen (zelf)bediening aan de bar toegelaten.
 • Als klant mag je de binnenruimte kort betreden om naar het terras of het toilet te gaan. Of om te betalen. 
 • De openingsuren van de horeca zijn beperkt van 8 tot 22 uur.
 • Dansen is niet toegelaten.

Terrassen aan kantines of verenigingslokalen met een toog worden toegestaan onder de voorwaarden van de horeca.
Indien je het terras wenst uit te breiden of te plaatsen op het openbaar domein, moet je dat aanvragen via openbarewerken@boechout.be.
Hou ook altijd rekening met een vlotte doorgang voor hulpdiensten.

Seizoenarbeid

Op 9 oktober vaardigde de gouverneur van Antwerpen een besluit uit over seizoenarbeid in de coronaperiode

Cultuur, vrije tijd en religie

Cultuur en vrije tijd

Open:

 • Zwembaden
 • Bibliotheken
 • Buitenspeeltuinen
 • Musea
 • Dierenparken
 • Vakantieparken, bungalowparken en campings
 • Pretparken (buitendelen)
 • Andere plaatsen zijn gesloten. Bijvoorbeeld bioscopen of casino’s.

Evenementen of voorstellingen (bijvoorbeeld theater of concerten) zijn toegestaan:

 • Er mogen maximum 50 personen zijn.
 • Je moet zitten.
 • Dit mag alleen maar buiten.

Georganiseerde activiteiten (bijvoorbeeld een club of vereniging) mogen met maximum 25 personen doorgaan:

 • Dit mag alleen maar buiten. Voor kinderen jonger dan 13 jaar mag dit binnen met maximum 10 kinderen.
 • Er moet steeds een trainer of begeleider zijn.
 • Er mag geen publiek zijn.
 • Blijven slapen mag niet.

Religie

Erediensten gaan door.

 • Er mogen maximum 15 personen binnen zijn of 50 personen buiten.
 • Kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst (bijvoorbeeld pastoor of imam) tellen niet mee.
 • Begrafenissen mogen met maximum 50 personen of maximum 1 persoon per 10 vierkante meter binnen.

Sport

Georganiseerde activiteiten

Georganiseerde activiteiten (bijvoorbeeld bij een club of vereniging) mogen doorgaan, onder volgende voorwaarden:

 • Maximum 25 personen (exclusief trainer of begeleider).
 • Enkel buiten. Uitzondering: kinderen jonger dan 13 jaar mogen binnen sporten met maximum 10 kinderen.
 • Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Er moet steeds een trainer of begeleider zijn. De trainer of begeleider draagt een mondmasker.
 • Er mag geen publiek zijn.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Blijven slapen mag niet.

Niet-georganiseerde activiteiten

Je mag buiten sporten met maximum 9 andere personen (10 in totaal). Hou 1,5 meter afstand.

Algemene regels:

 • Kleedkamers en douches zijn gesloten
 • Wedstrijden en publiek zijn niet toegelaten
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.
 • Outdoor sportterrein: 2 groepen van 25 personen elk op de eigen helft van het terrein.
 • Indoor sportterrein: maximum 10 personen (begeleider niet inbegrepen) per sportterrein/zaal.

Voor meer informatie over sporten verwijzen we je door naar volgende websites:

Reizen

Er geldt een negatief reisadvies voor alle niet-essentiële reizen.

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Wie uit een rode zone terugkeert, moet getest worden (op dag 1 en dag 7) en moet minstens 7 dagen in quarantaine. Er zijn geen uitzonderingen voor gevaccineerden. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.

Voor reizen buiten de Europese Unie zijn de Europese regels van toepassing. Niet-essentiële reizen buiten de EU blijven tijdelijk verboden. 

Quarantaine en isolatie

Quarantaine betekent dat je je preventief afzondert, om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken. Isolatie betekent dat je thuis blijft als je ziek bent of positief testte op het coronavirus.

Quarantaine

Je moet in quarantaine:

 • zodra je je ziek voelt, maar nog geen positieve coronatest hebt afgelegd.
 • wanneer je een hoogrisicocontact had met een persoon die besmet is met het coronavirus. Een hoogrisicocontact betekent dat je langer dan 15 minuten bij elkaar was op minder dan 1,5 meter afstand en zonder allebei correct een mondmasker te dragen.
 • wanneer je langer dan 48 uur in het buitenland was en je na het invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) een sms krijgt. Opgelet: als je uit een rode zone komt, moet je verplicht in quarantaine en je laten testen op dag 1 en dag 7 na terugkeer. In afwachting van een negatieve test op dag 7, ga je in quarantaine. 
 • alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen, moeten verplicht 10 dagen in quarantaine gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7. 

Procedure

 • Blijf zeven dagen in je huis.
 • Je krijgt een test:
  • zeven dagen na de dag dat je contact had met een persoon die corona heeft
  • op dag 1 en dag 7 nadat je thuis komt van je reis
 • Is jouw test op dag 7 negatief ? Dan mag je uit de quarantaine. Blijf nog 7 dagen extra waakzaam.
 • Is jouw test op dag 7 positief? Ga in isolatie. Blijf nog minstens 10 dagen in je huis.
 • Voel je je ziek ? Neem contact op met je huisarts.

Opgelet! Krijg je geen test (bijvoorbeeld kinderen onder de 6 jaar)? Dan blijf je 10 dagen in je huis. Na 10 dagen mag je je huis verlaten. Blijf nog 4 dagen extra waakzaam.

Wat moet je doen?

 • Draag altijd een mondneusmasker
 • Je mag alleen naar de apotheek, de dokter of de supermarkt
 • Laat geen andere personen in je huis
 • Je mag niet op bezoek bij anderen
 • Je mag in je tuin of op je terras zitten
 • Je meet 2 keer per dag je temperatuur
 • Zet je ramen open
 • Poets elke dag wat je veel aanraakt (bijvoorbeeld deurklinken, kranen, lichtschakelaars, etc.)
 • Gebruik andere spullen dan de personen die in je huis wonen (bijvoorbeeld andere borden, handdoeken, lakens, etc.)
 • Gebruik een ander toilet dan de personen die in je huis wonen, als het kan
 • Gebruik een andere badkamer dan personen die in je huis wonen, als het kan

Volg je de regels voor quarantaine of isolatie niet, dan kan je een straf of boete krijgen.

Mag je werken?

Als je kan thuis werken, moet je thuis werken. Je gaat niet naar kantoor. Als je niet kan thuis werken, krijg je een quarantainecertificaat.

Je kan ook een beroep doen op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Zelfstandigen die door quarantaine of zelfisolatie niet kunnen werken, kunnen een beroep doen op een overbruggingsrecht.

Opgelet! Test je positief maar ben je zorgverlener en is je aanwezigheid nodig op het werk ? Dan kan je uitzonderlijk opnieuw aan het werk. Dit kan enkel als er geen andere oplossingen zijn om personeel te vinden en positief getest zorgpersoneel kan enkel aan de slag in COVID-afdelingen bij COVID-patiënten. Raadpleeg de draaiboeken van je sector voor de voorwaarden.

Isolatie

Je moet in isolatie wanneer je positief test op het coronavirus. De isolatie duurt minstens 10 dagen.

Procedure

 • Blijf 10 dagen in je huis.
 • Verlaat je huis pas na 10 dagen
  • als je al minstens 3 dagen geen koorts meer hebt
  • als je geen respiratoire problemen meer hebt (benauwdheid, problemen met ademhaling).

Wat moet je doen?

 • Ga niet naar buiten
 • Je mag in je tuin of op je terras zitten
 • Laat geen andere personen in je huis
 • Je mag niet op bezoek
 • Zet je ramen open
 • Poets elke dag wat je veel aanraakt (bijvoorbeeld deurklinken, kranen, lichtschakelaars, etc.)
 • Blijf weg van de personen die in je huis wonen.
 • Gebruik andere spullen dan de personen die in je huis wonen (bijvoorbeeld andere borden, handdoeken, lakens, etc.)
 • Gebruik een ander toilet dan de personen die in je huis wonen, als het kan
 • Gebruik een andere badkamer dan personen die in je huis wonen, als het kan
 • Gebruik een andere slaapkamer dan de personen die in je huis wonen, als het kan.

Volg je de regels voor quarantaine of isolatie niet, dan kan je een straf of boete krijgen.

Zit je in quarantaine en is er niemand om je te helpen?

Mail naar welzijn@boechout.be of bel tijdens de openingsuren 03 460 18 81 van de dienst Welzijn.
Al je (hulp)vragen worden in alle vertrouwelijkheid behandeld.


Laatste update: 11/05/2021