Huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus

Coronavirus Boechout

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, zijn er enkele maatregelen van kracht. Voor de naleving ervan rekenen we op ieders verantwoordelijkheid. Bedankt om mee bij te dragen tot de gezondheid van ons allemaal.

 • Voor alle informatie over de federale maatregelen kan je terecht op www.info-coronavirus.be. Hier vind je ook de veelgestelde vragen en laatste updates over de evolutie van het virus in ons land. 
 • Voor alle informatie over onze eigen gemeente kan je terecht op www.boechout.be/coronavirus.

Bekijk hieronder de maatregelen die op dit moment van kracht zijn.

 

 

Individuele gedrag

Enkele basisregels:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
 • De veiligheidsafstand van 1,50 meter blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin of dezelfde sociale bubbel en voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling. 
 • Telewerken wordt de regel waar het kan (indien niet mogelijk moet je gegarandeerd in veilige omstandigheden kunnen werken). 
 • Er geldt een nachtklok tussen middernacht en 5 uur 's morgens (gaat in vanaf de nacht van maandag 19 oktober). Uitzondering: essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werkverkeer.
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. 
 • Je mag nog maximaal 1 nauw contact hebben per maand, bovenop de mensen waarmee je eventueel samenwoont. Nauwe contacten, dat wil zeggen: mensen met wie je de afstandsregels niet respecteert en waarmee je eens mag knuffelen of die je een kus mag geven.
 • Elk gezin (of iedereen die samenwoont) mag thuis maximum 4 personen uitnodigen (kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen). Hierbij moet je de afstand van 1,5 meter kunnen bewaren of een mondmasker dragen (telkens gedurende 2 weken dezelfde 4 mensen). 
 • Samenscholingen met meer dan 4 personen zijn verboden in de openbare ruimte. Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee bij de groep van vier waarmee je mag samenkomen.
 • Blijf thuis als je ziek bent.

Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar moet VERPLICHT een mondmasker dragen: 

 • In winkels en winkelcentra.
 • In winkelstraten als het druk is (Heuvelstraat).
 • Op drukke plaatsen.
 • In de omgeving van scholen: bij het begin en het einde van een schooldag, binnen een straal van 200 meter van in- en uitgangen, van kleuterscholen, lagere scholen, hogescholen, universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs.
 • In horecazaken, tenzij je aan tafel zit.
 • In openbare gebouwen.
 • In het recyclagepark.
 • Op markten.
 • Op het openbaar vervoer.
 • In bibliotheken.
 • In bioscopen.
 • In musea.
 • In theater-, concert- en conferentiezalen.
 • In auditoria.
 • Op de kermis.
 • In gebedshuizen.

Deze verplichting geldt NIET: 

 • Tijdens het nuttigen van eten en drinken.
 • In de private sfeer (thuis).
 • Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 

Onderwijs en buitenschoolse kinderopvang

In de provincie Antwerpen geldt een mondmaskerplicht in de omgeving van scholen: bij het begin en het einde van een schooldag, binnen een straal van 200 meter van in- en uitgangen, van kleuterscholen, lagere scholen, hogescholen, universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs.

Als gevolg van de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in ons land heeft Opgroeien (Kind en Gezin) beslist dat de kinderopvang vanaf woensdag 14 oktober overschakelt van code geel naar oranje.

BKO De Wigwam blijft open en alle kinderen blijven welkom, tenzij ze ziek zijn of in verplichte thuisisolatie verblijven. Wat wijzigt er?

 • Je mag slechts uitzonderlijk in de speelruimte komen met mondmasker.
 • Gesprekken met de kinderbegeleiders gebeuren op een veilige afstand of bij voorkeur digitaal.

Handelaars, ondernemingen en horeca

Telewerk is verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.

Winkels mogen open, onder volgende voorwaarden:

 • Een mondmasker dragen is verplicht in winkels en wordt aangeraden in winkelstraten (Heuvelstraat).
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur openblijven.
 • Het verkopen van alcohol voor meeneemgebruik is verboden na 20 uur. Dit verbod geldt voor nachtwinkels, tankstations en afhaalrestaurants.

Horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants zijn vanaf 19 oktober gesloten.

Cafés en restaurants sluiten voor een maand (met een evaluatie na 2 weken).
Voor de getroffen horeca komen er steunpakketten van de federale en regionale overheden.

Restaurants mogen wel afhaalmaaltijden aanbieden tot 22 uur. 

Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).

Heb je een restaurant of café en wil je je terras uitbreiden? Dan kan je dat aanvragen via de dienst Lokale Economie (middenstand@boechout.be). 

Binnenspeeltuinen, wellnesscentra en sauna's mogen open.

Op 9 oktober vaardigde de gouverneur van Antwerpen een besluit uit over seizoenarbeid in de coronaperiode

Cultuur

Professioneel georganiseerde publieksevenementen - zoals een theatershow of muziekoptreden - zijn mogelijk, voor zover er een goedgekeurd sectorprotocol (sectorgidscultuur.be) bestaat. Ook publieksevenementen die volgens de gemeentelijke veiligheidscel kennelijk en aantoonbaar aan dezelfde voorwaarden beantwoorden zijn toegelaten. 

Voorwaarden: 

 • Met een zittende groep van maximum 200 personen binnen 
 • Met een zittende groep van maximum 400 personen buiten  
 • Met respect voor de onderlinge afstand van 1,50 meter.

Niet-professioneel georganiseerde publieksevenementen, bv. de plaatselijke voetbalclub die een fuif organiseert zonder toelating van de gemeente, zijn verboden. 

Gezeten recepties en banketten die door een professionele onderneming georganiseerd zijn, mogen door een onbeperkt aantal personen bijgewoond worden, zolang de horecaregels gevolgd worden. Bij recepties die plaatsvinden na uitvaarten en die niet georganiseerd zijn door een professionele onderneming, mogen maximum 50 personen aanwezig zijn. Bij burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies en erediensten mogen maximaal 40 personen aanwezig zijn. 

Staande recepties en feesten zijn niet toegestaan. 

Wat betekent dit voor de gemeentelijke infrastructuur? 

Sommige evenementen in Boechout zijn afgelast of uitgesteld. Bekijk hier de lijst. 

Sport

Alle sportactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:

Sporten in niet-georganiseerd verband:

 • Sporten is toegestaan in een groep met maximaal 3 andere personen (totaal 4 personen).
 • Enkel contactloos sporten is toegestaan.
 • Met respect voor afstands- en hygiënerichtlijnen.
 • Individuele registratie is verplicht. Je kan dit formulier gebruiken.  

Sporten in georganiseerd verband:

Alle sporten zijn toegestaan onder volgende voorwaarden:

 • Groep van maximum 50 personen. Indoor wordt de capaciteit in gemeentelijke sportinfrastructuur voor 12+ op één persoon per 15m2 bepaald.
 • Indoor: voor +12-jarigen is enkel contactloos sporten/competitie toegelaten (1,5 meter afstand moet gegarandeerd zijn)
 • Voor elke locatie wordt het toegelaten maximumaantal sporters bepaald en geafficheerd. 
 • Er is steeds een meerderjarige toezichter aanwezig. 
 • Voor en na het sporten de handen wassen en het sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaken.
 • Iedereen moet de veiligheidsprotocollen volgen.
 • Individuele registratie is verplicht op te volgen door de sportvereniging.
 • Alle kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Sportkampen in vaste kampgroepen zijn toegelaten met maximaal 20 personen. 

Sportcompetities:

Sportcompetities mogen plaatsvinden. 

Toeschouwers:

 • Bij trainingen wordt geen publiek toegelaten, tenzij noodzakelijk om medische redenen bij de begeleiding van kinderen of personen met een beperking.
 • Indoor: Er worden maximum 200 personen toegelaten, mits het volgen van de veiligheidsprotocollen. De capaciteit wordt aangepast in functie van de grootte van de zaal: minstens 4 mper persoon. 
 • Outdoor: Er worden maximum 400 personen toegelaten, mits het volgen van de veiligheidsprotocollen.
 • Evenementen met meer dan 200 personen hebben voorafgaandelijke toestemming nodig van het college van burgemeester en schepenen. 
 • De toeschouwers moeten zich registreren voor aanvang van de wedstrijd, in het belang van contactopsporing. 
 • Toeschouwers bij wedstrijden zijn verplicht om een mondmasker te dragen, handen te ontsmetten vooraleer ze de sportaccomodatie betreden en zich gespreid langs het sportterrein op te stellen.
 • Bij klassieke competitiewedstrijden met repetitief karakter moet er een draaiboek opgesteld worden. 
 • Wil je een evenement/wedstrijd organiseren? Dan ben je verplicht om het COVID Event Risk Model te raadplegen en in te vullen. 

Voor sporten in fitnesscentra:

Indoor fitness is toegestaan onder volgende, zeer strikt te interpreteren voorwaarden:

 • Elke persoon moet te allen tijde over minstens 10m2 beschikken.
 • De onderlinge afstand tussen de personen en de toestellen bedraagt minstens 1,5 meter.
 • De binnenruimte wordt geventileerd tijdens het sporten.
 • De toestellen worden gedesinfecteerd tussen het achtereenvolgend gebruik ervan.
 • Mondmaskers moeten niet tijdens het sporten, enkel de begeleider moet er één dragen. 

Bekijk hier het protocol dat gevolgd moet worden door fitnesscentra. 

Outdoor fitness is toegestaan onder volgende, zeer strikte te interpreteren voorwaarden:

 • In de fitnessruimte buiten mogen in het totaal nooit meer dan 10 personen en een begeleider aanwezig zijn.
 • De onderlinge afstand tussen de personen bedraagt minstens 2 meter, behalve tijdens het trainen, dragen de aanwezigen een mondneusmasker.
 • De toestellen worden gedesinfecteerd tussen het achtereenvolgend gebruik ervan.

Kantines:

Kantines zijn gesloten.

Voor meer informatie over sporten verwijzen we je door naar volgende websites:

Markt en kermis

Kerstmarkten of rommelmarkten worden weer verboden. 

Kleine kermissen (maximaal 200 mensen) blijven mogelijk. 

Reizen

Alle informatie over reizen, vind je terug op de website van Buitenlandse Zaken.

Wat moet je doen bij quarantaine?

Wat moet ik verstaan onder ‘quarantaine’?

Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Test je positief, dan worden alle huisgenoten als hoogrisicocontacten beschouwd en moeten ook zij in quarantaine.

Wat is het verschil tussen quarantaine en zelfisolatie?

Als je in quarantaine moet gaan, is dat voor een periode van 7 dagen. Op dat moment is er enkel een vermoeden dat je drager van het virus bent, je bent (nog) niet ziek.

Je had bijvoorbeeld nauw contact met iemand die positief getest heeft, was in een gebied met hoge viruscirculatie (“rode zone”), of in een oranje zone, waar je deelnam aan “risicovolle activiteiten” zoals familiebezoeken of het nachtleven.

Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat ook voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd. Vanaf het moment dat de symptomen doorbreken, blijf je niet langer dan 7 dagen besmettelijk.

Wanneer ben ik verplicht om in quarantaine te gaan?

Je moet in quarantaine:

 • wanneer je symptomen vertoont van Covid-19, in afwachting van het testresultaat.
 • wanneer je positief getest werd op Covid-19.
 • wanneer je in contact bent geweest met iemand die Covid-positief is of symptomen vertoont. Dit heet een ‘hoogrisicocontact’.
 • wanneer je uit een rode zone (terug)komt in België, moet je onmiddellijk de quarantaine respecteren voor 2 weken. Ook het ondergaan van een Covid-19-test is verplicht. De zelfisolatie geldt voor iedereen die op dat moment onder hetzelfde dak woont.

Wanneer is het aangeraden om in quarantaine te gaan?

Wanneer je uit een oranje zone (terug)komt in België. Dat is geen wettelijke verplichting.

Moet ik tijdens de quarantaine bijkomende vakantiedagen opnemen?

Je huisarts zal je een quarantaine-attest geven, maar dit is geen ziektebriefje. Daarmee kan je aan je werkgever bewijzen dat je in quarantaine of zelfisolatie moet blijven. Telewerken is toegestaan.

Als je niet kan telewerken, dan kan je een beroep doen op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Zelfstandigen die door quarantaine of zelfisolatie niet kunnen werken, kunnen een beroep doen op een overbruggingsrecht.

Opgelet: voor essentiële beroepen (vb. mensen in de zorgsector) gelden specifieke regels. Contacteer je werkgever.

Welke regels moet ik respecteren tijdens mijn quarantaine?

Volgende regels gelden voor iedereen die in quarantaine gaat, ook al bent u niet ziek of Covid-positief.

Bezoek is niet toegestaan.

Werken en naar school gaan is niet toegestaan. Telewerk is wel mogelijk. Opgelet: voor essentiële beroepen gelden specifieke regels. Contacteer daarvoor uw werkgever.

Tijdens de quarantaine moet u bereikbaar blijven voor de contactopvolgers en uw medewerking verlenen aan het oplijsten van uw nauwe contacten.

Blijf tijdens de quarantaine binnenshuis (incl. tuin of terras). U mag enkel de woning verlaten voor de volgende essentiële verplaatsingen en daarbij moet je verplicht een (stoffen) mondmasker dragen:

 • bezoek aan je huisarts of voor dringende medische zorgen;
 • aankoop van basisbenodigdheden zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders daarvoor kan zorgen en per uitzondering. Je kan de zaken die je nodig hebt aan huis laten leveren;
 • regelen van dringende juridische/financiële kwesties;
 • voor de personen die essentieel werk verrichten of een erkende, dwingende reden hebben: verplaatsingen voor de daaraan verbonden essentiële en kortdurende activiteit (een essentiële activiteit niet kan worden uitgesteld tot nadat de periode van quarantaine is afgelopen, zoals de begrafenis van een familielid).

Vermijd verplaatsingen met het openbaar vervoer.

Ga niet in quarantaine op een adres waar ook personen wonen die tot een risicogroep behoren (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).

Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19, moet je telefonisch contact opnemen met een huisarts in de buurt.

Welke aanvullende regels moet ik respecteren tijdens mijn quarantaine als ik ziek of Covid-positief getest ben?

Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden. Bewaar steeds een afstand van 1,5 meter.

Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten.

Indien mogelijk moet je een apart toilet en badkamer gebruiken. Als dat niet kan, dan moet je die desinfecteren.

Open zo vaak mogelijk de ramen van de kamers waar je verblijft.

De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden.

Meer uitleg over desinfecteren en persoonlijke hygiëne vind je in het hygiëneadvies van de hogere overheid (onderstaand document).

Ik zit in quarantaine en er is niemand om me te helpen.

Zit jij of je gezin in quarantaine en is er niemand waarop je een beroep kan doen om bijvoorbeeld boodschappen te doen of medicijnen te halen?
Mail naar welzijn@boechout.be of bel tijdens de openingsuren 03 460 18 81 van de dienst Welzijn.
Al je (hulp)vragen worden in alle vertrouwelijkheid behandeld.


Laatste update: 19/10/2020